Hur ska jag göra?!

Hej! Jag mår sjukt kasst... Jag har anorexia, adhd, deppression, socialfobi, självmordstankar, självskadebeteende, sömnproblem osv.

I 2 år har jag haft dessa diagnoser och jag har inget att leva för längre. Jag har blivit misshandlad i 4 år tillbaka och är fortfarande det. Jag har nästan inga vänner och har försökt ta självmord 12 gånger... HUR SKA JAG GÖRA?! JAG VÅGAR INTE PRATA MED NÅGON, JAG E RÄDD FÖR ATT DE SKA BLI ARGA.....

Kedex_04

BUP svarar:

 Hej Kedex!

Du har blivit misshandlad i fyra år. Är det dina föräldrar som misshandlat dig? Och är du rädd att de ska bli arga om du berättar?

Varken dina föräldrar eller någon annan får slå eller misshandla dig. Det vet alla vuxna, dina föräldrar också. Att du mår så dåligt hör säkert samman med detta. Misshandeln måste få ett stopp nu. Men då måste du berätta för någon även om dina föräldrar blir arga. Jag förstår om det inte känns lätt. Kanske vill du också skydda dina föräldrar? Men det gör du inte genom att inte berätta. De eller vem det är som misshandlar behöver hjälp av vuxna för att ändra sitt beteende. Det har du all rätt att kräva.

Vänd dig till skolkurator eller mentor och tala om hur det är. Om du har en pågående kontakt på BUP, det låter så eftersom du nämner flera diagnoser, kan du be att få tala med någon ensam där och berätta. Du kan också ringa till eller chatta med BRIS.

Försök vara modig fastän du är också är rädd!