Kan man komma till BUP fast ena föräldern inte vill?

Jag är 14 år och undrar om jag kan komma till BUP för en bedömning fast min ena förälder inte vill? Jag tror jag har ADD och kanske asperger, jobbigt med skolan och sömnproblem. Jag är ofta stressad och ledsen. Måste jag bli 18 och myndig innan jag kan göra en utredning?

JLZ

BUP svarar:

Hej!

Tack för din fråga.

1.Du har alltid, oavsett ålder, rätt till ett första samtal hos BUP på egen hand, helt utan föräldrar. Om BUP efter en första bedömning kommer fram till att du har behov av fortsatta insatser av utredande, behandlande eller annan karaktär ska vi inhämta båda vårdnadshavares samtycke innan ytterligare insatser ges.

2. I vissa fall kan BUP ha fortsatt kontakt med en ungdom utan att vårdnadshavare samtycker. Det gäller huvudsakligen om ungdomen börjar närma sig 18 år och anses tillräckligt mogen och självständig och problemen inte är mycket allvarliga som till exempel psykos eller självmordsrisk. Om en ungdom kan få vård utan samtycke av vårdnadshavare är en bedömning BUP gör från fall till fall. Eftersom du är 14 tror jag du är för ung för detta men du kan fråga.

3. Om en vårdnadshavare inte samtycker till kontakt med BUP kan den andre vårdnadshavaren ansöka hos socialnämnden om medgivande till detta. Det är alltså socialnämnden som då måste fatta ett beslut att ungdomen kan ha kontakt med BUP även om en förälder motsätter sig det.

Lite krångligt, men det kan gå. Jag tycker du och din förälder som vill att du ska utredas ringer och pratar med BUP om situationen och hur ni ska göra. Det bästa brukar vara att försöka få föräldrarna att tillsammans fatta ett beslut kanske med hjälp av skolkurator eller någon annan som kan vara inkopplad.

Lycka till!