Hålla hemligt eller berätta?

Jag har börjat skada mig själv genom bulimi, jag mår super dåligt över detta! Har inte berättat för någon, och jag vet inte om jag vill det heller! Samtidigt ser mina vänner att jag mår dåligt och de vill att jag ska berätta! Samtidigt känns det som om jag berättar kommer de bara tro att jag är ute efter uppmärksamhet och inte mår dåligt alls! Hur ska jag göra? Ska jag berätta för mina vänner eller hålla det inom mig och må sämre för varje dag?

Orolig tjej

BUP svarar:

Hej!

Din oro är befogad, bulimi är en typ av ätstörning som man sällan klarar av att komma ut ur helt på egen hand. Som dessutom - liksom alla andra typer av ätstörningar - kan leda till ett livshotande tillstånd. Hjälp brukar behövas och du känner också mycket riktigt att du mår bara sämre varje dag som går om du inte tar hjälp. Så ska du inte fortsätta!

Jag vill därmed också säga att det är bra och nödvändigt att söka just det - uppmärksamhet. Uppmärksamhet på att du mår dåligt, att du har problem, att du behöver hjälp. Hur skulle du kunna få hjälp utan att du och andra i din omgivning uppmärksammar problemen du har? Det var en retorisk fråga, du förstår säkert. 

Dina vänner ser att någonting inte stämmer. Men jag undrar vad dina föräldrar ser? Har de märkt något? Jag ställer denna fråga för att behandlingen av en ätstörning brukar göra det nödvändigt att föräldrarna är med i vissa delar av behandlingen. Jag föreslår att du redan nu talar med dem. Du kan själv ringa till den BUP-mottagning du tillhör eller dina föräldrar kan göra det. Ett annat alternativ är att du vänder dig till ungdomsmottagningen i din hemkommun och börjar reda ut allvarlighetsgraden av din ätstörning där. Ytterligare möjlighet är att ringa till vårdcentralen eftersom många vårdcentraler numera har  psykologhjälp för vissa psykiska besvär.

Det finns alltså flera vägar att gå. Du måste snarast välja någon av dem. Vänta inte, tänk på att det inte blir bättre av sig självt, däremot kan det  i fortsättningen leda till ännu större komplikationer. Riskera inte detta, det kräver uppmärksamhet och behandling förstås.