Stress, panik och ADHD

Hej! Jag har ADHD. Min hjälplärare i skolan är sjukskriven och under ett år har jag inte haft en lärare. Detta har lett till att jag blivit jätte stressad får ångest och panik över hur jag ska göra. Jag kan inte planera mitt liv. Allt är bara stress,stress,stress. Jag vet inte hur jag ska göra med mina betyg. Jag vet inte hur jag ska prioritera/planera. Och även har jag olika tvångstankar om klockan. Och min medicin gör att jag knappt har några känslor,jag är bara nedstämd. Och jag vet inte vem jag är! Jag har inga vänner jag litar på,ingen lärare, inte mina föräldrar INGEN! Jag döljer mina problem och låtsas som allt är bra. Hur ska jag göra med mitt liv? Och all stress och ALLT! PANIIIIIIIIIIIIIK

Dora

BUP svarar:

Hej!

Det är fullständigt skandalöst att du inte får den hjälp du behöver i skolan för att din hjälplärare är långtidssjukskriven. Skolans skyldighet är att ge dig en annan hjälplärare om det är det som behövs för att du ska kunna klara av skolgången. Inte undra på att du blir så pass stressad utan stöd och hjälp.

Min första fråga är: även om du inte litar speciellt mycket på dina föräldrar är det viktigt att de vet att skolan inte ordnar nödvändig hjälp för dig som du har rätt till. Dina föräldrar ska tala med din klasslärare (mentor) och om det så behövs kräva ett möte med rektorn och eventuellt göra en anmälan till kommunen om skolan brister i stödet till dig. Tror du att de ställer upp på det? Du kan visa dem detta mejl om det är till hjälp för dig.

Du har också möjlighet att tala med kuratorn och/eller skolsköterskan för att få uppbackning. Det kan inte ligga bara på dig att "planera och prioritera" bland alla dina uppgifter. Det är just det som man har svårt med om man har den diagnos du har. Som sagt, din stressreaktion på att behöva klara av allt detta på egen hand är helt begriplig.

Egentligen vill jag helst säga att man först måste få ordning på hjälpen för dig i skolan för att se hur mycket lugnare du blir när det blir ordnat. Men förutom dessa omständigheter kan du ändå ha ett helt annat behov av samtal.  I din ålder brukar ungdomarna brottas med en massa frågor kring sin egen person, med just en sådan fråga du också ställer: "vem är jag". Det kan blir ännu mer komplicerat om man regelbundet tar någon typ av medicin som påverkar känslolivet. I samband detta rekommendera jag dig att du söker samtalskontakt för att fundera, reflektera kring dessa frågor. Det kan vara viktigt för dig helt oavsett din diagnos. Man kan ha ADHD och samtidigt ha sådana frågor som de flesta tonåringarna har. En möjligt är att du söker en sådan samtalskontakt på den mottagning där din diagnos ställdes. Ett annat alternativ är att gå till ungdomsmottagningen. Där finns kunniga personer på olika problem som ungdomar brukar brottas med.

Ta all möjlig hjälp för att kunna sluta stressa och få panik av uppgifter och frågor som plågar dig. Gör det direkt, det behövs nu!