Alkohol som falsk hjälp för ångest

Hej jag är en 12 årig tjej som mått dåligt i snart 4 år, har gått hos bup och där fick jag "diagnosen" koncentrations svårigheter och adhd. Pga min koncentration så har jag extremt mycket ångest för jag hänger inte med nått i skolan eller nått. Och jag har många gånger druckit för att dämpa ångesten. För jag får inte ta tabletter pga att jag har hjärtfel. Så vet inte vad jag ska göra, kan man fortsätta dricka nästan varje dag för att dämpa ångest och stress. För ibland kan jag dricka typ öl till frukost för att  jag e så rädd och har sån ångest för o gå till skolan för jag blivit knivhotad i skolan och misshandlad med slag osv. O detta vet inte mina föräldrar eller vänner om. Vad ska jag göra? Jag vill inte vara 12 år och dricka varje dag. (Har gjort det i cirka 2 år). 

Evve

BUP svarar:

Hej!

Det är jättebra att du skriver till oss. Hoppas det blir första steget för att söka mer hjälp som du utan tvivel behöver.

Låt mig börja med det att den "medicinering" du har valt att dämpa din ångest med är lika skadlig för ditt hjärta som en eventuell riktig medicin för adhd. Risken för att alkohol utlöser rubbningar i hjärtrytmen är minst lika stor som risken med den typen av medicin som man brukar ordinera vid adhd. Men dessutom kan du hamna i ett alkoholberoende som inom inte alls lång tid kan förstöra hela din hälsa och orsaka en massa andra sociala problem. Nej, det ska du verkligen slippa!

Vilken hjälp ska du få? Jag råder dig mycket bestämt att du talar med dina föräldrar om hur jobbigt du har det. Ni måste tillsammans söka igen kontakt med den BUP- mottagning där diagnosen ställdes. Du ska berätta om din starka ångest och läkaren eller psykologen måste erbjuda dig någon sort hjälp för att hantera din ångest. Man kan överväga  någon sorts ångestdämpande medicin som ditt hjärta tål i kombination med samtalsterapi. Dessutom måste man också tillsammans med skolan planera hur du kan få hjälp för dina koncentrationssvårigheter utan att du tar medicin just för det. Olika lösningar med avlastning, hjälpmedel, extra stöd brukar man ta till i sådana fall. 

En helt annan sak är att din ångest - som du själv anar - hänger antagligen lika mycket ihop med att du har varit med om jättesvåra händelser. Misshandel, knivhot är ingen barnlek. Man måste på BUP sortera ut med dig vad som är kopplat till dina koncentrationsproblem och vad som hänger ihop med dessa mycket allvarliga händelser. Jag vet inte hur det kommer sig att du har hållit det hemligt inför alla i din omgivning. Det betyder dels att du lider och att förövarna går fria och kan skada vem som helst på samma sätt. Vad som än hänt tänk inte så att det på något sätt var ditt fel. Förövaren är förövaren och offret är offret, i detta fall du. Du måste kunna känna dig trygg i din skola. Det förutsätter att du berättar på BUP om detta och sedan får ni tillsammans bestämma vad som ska göras i denna fråga.

Det allra viktigaste är att du slutar med att försöka självmedicinera med ett medel som nödvändigtvis skadar dig. Alkohol är farligt för att inte säga giftigt vid regelbundet bruk, även för vuxna. Faran är ännu större ju yngre man är. Var inte rädd att berätta även om detta på BUP, du kan be också om enskilt samtal, utan föräldrarnas närvaro. Du blir inte bestraffad, du blir hjälpt. Tillsammans kommer ni kunna att komma fram till en hälsosam lösning för din ångest, båda den delen som orsakas av koncentrationssvårigheter och av dina hemska upplevelser av hot och våld. Kanske kan skolkuratorn och skolsköterskan stötta dig när du tar de första stegen.