Sorg och obehagliga drömmar

Jag har gått igenom mycket de senaste åren med många som mist livet i ung ålder osv. Jag har haft ett riktigt jobbigt 2016. Jag har sovit dåligt och ätit dåligt på grund av sorg! Dem senaste nätterna har jag haft en åter kommande dröm om att folk ropar på mig och vill mig något med en völdigt frustrerande röst, jag hör även dessa röster ibland på dagen! De ber mig aldrig att göra nånting de bara ropar mitt namn. Men i denna drömmen så sitter jag vid ett matbord med mycket mat och mycket folk ca 10 personer, jag känner inte igen någon av personerna! Det ör völdigt mörkt och tyst i lokalen ingen av dem vid bordet pratar med varandra de bara äter.Men jag hör dessa röster ropa på mig så jag vänder mig bakåt men det ör ingen där så jag tittar tillbaka vi matbordet men ingen verkade höra rösterna så jag tittar bakåt de de ropar ännu högre och då ser jag ett valv i stenväggen och det är väldigt mörkt inne i valvet men precis när jag ska resa mig upp för att ta reda på vad det var så drar någonting ner mig igen mot stolen bara det att någon har dragit undan stolen så jag sättet mig aldrig ner jag bara faller och sen vaknar jag! Denna drömmen upplever jag völdigt obehaglig och jag har upplevt den 4 nötter i rad nu! Så min fråga till er ör hur jag ska göra för att slippa få tillbaka denna drömmen? det känns nästan som om jag lever på repeat! Och vad betyder denna drömmen? Är det npgot mitt undermedvetna vill berätta för mig, i så fall vad??

Mina drömmar är obehagliga!

BUP svarar:

Hej!

Att hantera dödsfall,  speciellt när det handlar om närstående eller andra i ens egen ålder är svårt och prövande för alla människor. För barn, ungdomar och även för vuxna för den delen. Om det dessutom är flera sådana personer som går bort efter varandra under en kortare tidsperiod är det oundvikligt att man har det extra svårt.

Sorg och saknad och längtan att genom liksom ett under, få tillbaka de som har lämnat, existentiella funderingar kring livets villkor kan uppta en stor del i vårt psykiska hushåll. Både dagtid och nattetid. Man kan uppleva lite märkliga saker som hänger också ihop med vilken relation man hade till den bortgångna. Är det en förälder, syskon, någon annan man har levt ihop med, nära vän man har ofta umgåtts med är det inte ovanligt att man plötsligt hör deras röster eller till och med upplever att personen bara sitter där i rummet eller man ser honom/henne på gatan och så vidare. Sådana upplevelser brukar försvinna med tiden när man har gått genom sin sorgprocess. Det kan ta kortare eller längre tid. Erfarenheterna visar att det är jätteviktigt att man ska kunna tala med någon/några andra om sorgen, känslan av förlust, rädslan för döden vi alla känner när döden inte längre är en abstrakt tanke utan kommer så nära en.

Jag vet inte om du har någon i din familj, i släkten, i omgivningen som du kan ha sådana samtal med. Det är viktigt. Skolkuratorn, skolsköterskan ungdomsmottagningen kan man också vända sig till.

När du har läst mitt svar så långt kan du tänka, -"Men det var inte det som jag frågade om". Nej, det var inte det men du själv sätter dina drömmar på något sätt i samband med dessa dödsfall under det gångna året. Jag menar att helt oavsett drömmarna behöver du tala om dina tankar och känslor som dessa tragiska händelser väckte hos dig. 

Men om vi nu kommer till den återkommande dröm du beskriver så vill jag säga att man aldrig kan göra sådana tolkningar av en dröm som du verkar tro. På något sätt kan de hänga ihop med dina svåra upplevelser - eller så hänger de ihop med andra saker i ditt liv. Drömmarna brukar alltid vara en konstig blandning av yttre intryck, aktuella eller olika gångna händelser. Om det finns något återkommande mönster är det värt att fundera kring dem. De kan ha eller faktiskt inte ha någon störe betydelse. Men oavsett hur man tänker om det är en dröm aldrig något som i sig har ett tydligt budskap. Det är en rätt så utbredd men likväl felaktig uppfattning att det skulle finnas något sådant. Drömmen är alltid bara en utgångspunkt som man i ett samtal kan associera kring, som man startar vid för att kunna tala om vad det är för känslor, tankar, upplevelse, fantasier man har. 

Alltså mitt råd till dig är att hitta någon du kan tala med om vad som hänt i ditt liv, lätta på det inre tryck du känner i nuet som en följd av svåra förluster, det kommer att hjälpa.