Förklara diagnos

Förklara diagnos

Hallå

Kan ni förklara skillnaden mellan huvuddiagnos och bidiagnos av såna diagnoser som ni sätter.

Malin

BUP svarar:


Hej Malin!

Mitt korta svar på din, till synes enkla, men viktiga fråga blir; fråga den som satt diagnoserna (jag utgår från att det är diagnoser du fått och som du undrar över). Vi kom att prata om din fråga här på redaktionen och tvingas konstatera att frågan inte är så enkel som den först verkar. Så här skriver Socialstyrelsen som ju borde veta:

Huvuddiagnos

Det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut.

Bidiagnos

Annat tillstånd än huvuddiagnos som blivit föremål för bedömning, utredning eller behandling under en vårdkontakt.

Hoppas att du blev lite klokare av svaret