Väntan på kallelse

Hej, jag har gått hos en psykolog på min vårdcentral i ett halvår och för ungefär en månad sedan skickade hon en remiss till bup, eftersom jag inte mått bättre och hon inte kunde hjälpa mig långre. Hur lång tid kan de ta innan man får komma in till bup och prata?? Jag har bara mer ångest, är mer och mer stressad, mår dåligare och har mycket mer självmordstankar... vad ska jag göra??

BUP svarar:

Hej!

Du är inte den enda som frågar oss om väntetiden. Generellt kan jag säga att BUP har en skyldighet att erbjuda tid för ett första besök inom 30 dagar efter att man sökt vård direkt eller via remiss. Det är alltså principen. Men man har alltid möjlighet att själv ringa (eller att föräldrarna ringer) för att ta reda på planeringen eller tala om att problemen har blivit svårare och försöka få en snabbare tid. 

Du eller dina föräldrar kan kontakta den BUP mottagning som remissen skickats till och fråga om väntetiden för dig. Samtidigt är det viktigt att ni berättar om dina svårigheter, om din ångest och självmordstankar för att i möjligaste mån avkorta väntetiden.

Ett annat alternativ är att ni ringer till den psykolog som skrivit remissen. Hen kan följa upp vad som planeras för dig och kanske stötta dig i alla fall under väntetiden.

Det ena alternativet utesluter inte det andra. Jag rekommenderar i alla fall starkt att du/ni inte bara väntar på kallelse utan signalerar att du behöver komma snarast. Glöm inte heller att i akut fall eller i krissituation kan man komma på akutmottagning som varje BUP-enhet är skyldig att erbjuda.