Lämna föräldrarnas religisösa sekt

Hej BUP! Jag är 11 år och uppvuxen i en religiös sekt och mina föräldrar är aktiva medlemmar i den. Jag vill lämna sekten, men jag vet inte hur jag ska göra... När jag försöker prata med de så undviker de bara samtalsämnet. Mina föräldrar har en massa tavlor hemma på den religiösa ledaren och när mina kompisar kommer hem till mig så frågar de alltid: vem är de här kineserna? och då säger jag: aha, det är bara kompisar till mina föräldrar. Jag vågar inte berätta, jag är rädd att bli mobbad. Jag mår dåligt över att mina föräldrar skambelägger mig och säger att om jag inte går till kyrkan på söndag så älskar jag inte de. Vad ska jag göra? 

Rädd tjej

BUP svarar:

Hej!

Tro inte att du är ensam om att vilja lämna en religiös sekt som föräldrarna tillhör och att de håller dig kvar i sekten mot din vilja. Det är en jättesvår situation. Föräldrarna har ju rätten att bestämma mycket om sina barns liv så länge de har vårdnaden. Men det finns gränser för det! Det skulle bli långt att här gå in i detaljer om dessa gränser, man behöver alltid göra en konkret bedömning i varje enskilt fall.

Vem gör en sådan bedömning? Det är socialtjänsten. Jag vet att barn och ungdomar kan bli skrämda av tanken att blanda in socialtjänsten och andra vuxna. Rädslan brukar handla om att inte göra något som man tror är dåligt för föräldrarna eller riskera att föräldrarna blir arga och man får bestraffning eller att man tvingas till att lämna föräldrahemmet och liknande. Men å andra sidan har alla barn rätt till att utvecklas bra och ha den graden av frihet som är lämplig för deras ålder. Att skambelägga och pressa barnet på det sättet som du beskriver är inte lämpligt eftersom det hindrar dig i att hitta dina vägval och olika möjligheter i din utveckling.

Vad kan du göra? Mitt första förslag är att du vänder dig till kuratorn i skolan och ärligt berättar hur du har det hemma. Du kan även tala med skolsköterskan eller en lärare eller mentor som du har förtroende för. Alla barn som av någon anledning har svårt hemma kan själva vända sig till socialtjänsten, den möjligheten finns. Men jag tycker inte att du ska vara ensam med detta. Att kunna frigöra sig från föräldrarnas sekt är helt enkelt för komplicerat att lösa helt på egen hand. Därför föreslog jag det som jag skrev ovan.  Men om du har något släkting som är utanför sekten så går det bra om denna person hjälper dig att ta kontakt med socialtjänsten. Det viktigaste är att du börjar tala om hur din hemsituation ser ut och vilka lösningar man kan hitta just i ditt fall.

Jag bifogar här även några länkar som du kan gå in på för flera förslag och vägar.