Vill bli av med diagnosen

Fick diagnos jag aldrig borde fått

Hejsan

Jag tillhör den felaktigt diagnostiserade kategorin med ADHD. Har aldrig använt diagnosen varken i skolan eller privatlivet. Jag tycker det är stigmatiserade och vill ingen diagnos på papperet ha. Hur än bred er sekretess är så är det inte okej!

Frågan är då hur mycket BUP prioriterar att ta bort en diagnos och hur jag som patient ska agera? Kan spontat säga att jag inte är sugen på att lägga tid hos er. Men jag ser gärna att ni städar upp den "stämpeln" (läs diagnos) ni har skapat.

Emil

BUP svarar:

Hej!

Du ställer en fråga som återkommer hos oss. Det händer att ungdomarna vill ändra sin diagnos eller bara helt enkelt bli av med den. Det är inget konstigt med det - vi brukar säga att en diagnos i barndomen är en "färskvara". Barnens och ungdomarnas utveckling kan medföra att en diagnos förlorar sin aktualitet. Jag vill heller inte sticka under stol med att felaktig diagnostisering tyvärr förekommer.

Du säger att du aldrig "använt" din diagnos. Jag förstår det så att du aldrig fått något extra stöd i skolan och du har klarat dig utan all övrig hjälp. Det är verkligen ett mycket starkt argument för att se över diagnosen. Man kan inte göra det "retroaktivt" d v s det är inte möjligt ta bort diagnosen från din journal. Däremot kan man göra en ny bedömning som kan mynna ut i att "diagnosen föreligger ej" längre.

Lite tid måste du ändå lägga ner på detta, man kan inte bara ringa och säga att jag inte vill ha diagnosen. En ny bedömning behöver antagligen inte baseras på en omfattande ny utredning, om det är uppenbart att du inte har de svårigheter som diagnosen är en sammanfattning av. 

Du och/eller dina föräldrar ska då kontakta den BUP-mottagning där diagnosen ställdes. Hur lång tid du behöver vänta för att komma till mottagningen kan jag inte svara på. Det beror på var du bor och hur kötiden ser ut just på den BUP-enheten. Men ju tidigare du tar kontakt med dem, desto fortare kan det gå.

Jag bifogar här en länk där du också kan läsa vad man kan göra om man är missnöjd med BUP, ifall det av någon anledning skulle behövas.