Ta med skolkuratorn till BUP?

Hej!

Jag undrar om man måste ta med en förälder när man går till bup. Jag har aldrig känt något stöd från mina föräldrar och undrar om man kan gå själv. Egentligen vågar jag inte gå dit helt själv men hellre det än med mina föräldrar. Det jag helst skulle vilja är att ta med skolkuratorn. Hon har hjälpt mig mycket och vet om många av mina problem. Det skulle kännas mycket lättare att gå till bup om hon var med och jag känner ett stöd i henne. Får hon följa med mig och gör hon det då som skolkurator eller som närstående vuxen? Kommer mina föräldrar få reda på att jag valt henne framför dem? Det var hon som kontaktade skolläkaren som skrev en remiss.

B

BUP svarar:

Hej B!

Klokt att du funderar över hur du ska våga ta emot den hjälp som erbjuds. Och bra att skolkuratorn varit ett så gott stöd för dig.

Jag bifogar lite information om hur ett första besök på BUP går till. Många känner sig nervösa inför att gå första gången, det är naturligt när något känns viktigt och när man inte riktigt vet vad som ska hända. Att läsa lite mer om hur ett besök går till brukar kunna lugna lite. Den du träffar kommer både att kolla av hur du vill ha det och leda samtalet framåt genom frågor för att underlätta.

Jag tycker att du ska ta upp dina funderingar om vilka som ska vara med på första besöket med din skolkurator. Hon känner ju dig och är en person du vänt sig till tidigare för att få stöd. Jag vet inte hur du mår eller vad samtalet på BUP kommer att handla om så det är svårt för mig att ge exakta svar på dina frågor. Generellt kan jag säga att när skolkuratorer följer med till BUP brukar de göra det som just skolkuratorer. Det händer, men det är vanligare att behandlare från BUP pratar på telefon med skolkuratorn kring ungdomen inför eller efter första besök. Det gör vi inte utan att stämma av med ungdomen om det är okej först.

Jag vet inte hur dina föräldrar är, men du är inte ensam om att vara tveksam till att de ska vara med. Grundsynen i vårt arbete är att föräldrar ska vara informerade om och ta del i sitt barns kontakt med BUP. Föräldrar har också rätt till det enligt lagen. Föräldrabalken säger att de har både rättighet och skyldighet att känna till att deras barn är patient hos oss. Även om föräldrarna vet att deras barn går i behandling på BUP, behöver de inte veta allt som sägs under samtalen. Man kan få prata enskilt med sin behandlare om man vill. Hur man ska hantera detta brukar ungdom, föräldrar och behandlare göra upp tillsammans. På ett första besök när föräldrar är med brukar man prata en stund gemensamt först och sedan låta dig få möjlighet att prata enskilt en stund. Det brukar bli bra. Jag antar att dina föräldrar är informerade om att skolläkaren skickat en remiss?

Trots ovanstående, har du som ungdom möjlighet att komma till ett första besök på BUP utan att föräldrar direkt informeras. Men antagligen kommer de att undra när tiden på BUP är osv. eftersom jag utgår från att skolläkaren informerat dem om att en remiss skickats. Dessutom brukar det kunna vara bra att föräldrar finns med och får information som kan lugna dem, men som sagt, det är svårt att svara exakt utifrån att jag inte vet mer om hur det är i din familj eller vilka bekymmer du vill ha hjälp med på BUP. Men utifrån det du skriver så tänker jag att det är bra om dina föräldrar informeras om hur du vill ha det så att du slipper oroa dig för hur de ska reagera. Så prata med skolkuratorn och diskutera för- och nackdelar med de olika alternativen på vem som följer med och ta stöd av henne i hur du kan prata med dina föräldrar.

Kom ihåg att många känner oro inför första besöket, men att det brukar kännas enklare när man väl är där!