Vill få upprättelse från skolan

Hej, jag är en kille på 17 år som har under de senaste 2 åren utvecklat ett Självskadebeteende och suicida tankar och fantasier. Jag har varit inlagd på BUP för Suicidskydd och har fått diagnoserna PTSD, Ångest, Depression och Sömnproblem.

Min uppväxt har varit tuff, med mobbning, misshandel och dödshot. Detta från så tidig ålder som fem. Detta ungick dock all personal från dagis till 4:an när min rektor inte längre garanterade min säkerhet på skolan. Till sist vart det även så pass allvarligt att mobbare kastade sten och ägg mot mitt hus och då gjorde jag valet att byta skola. Trotts flertalet möten och samtal med lärare och rektor så "fanns det inte något problem, att pojkar lekte tuffa lekar".

Vid bytet av skola fick jag själv stå för resor som på runt 4 år nådde totalen på närmare 40000kr. Detta har sedan dess fått mig att känna en enorm skuld för att det var pengar som mina föräldrar fått kämpa för, bara för att jag ska få studera klart grundskolan.

Nu behöver jag mina rakblad, KBT och mediciner, bara för att klara mig igenom dagen. Själv ser jag ingen mening i detta och skulle vilja göra slut på allt.

Önskar bara det fanns ett sätt att bli kvitt med skolan för allt jag behövt stå ut med.

Jesper

BUP svarar:

Hej!

Det är svårt att hitta ord för bestörtningen man känner när man läser vad du under så många år varit utsatt för. Ännu mer upprörande är att du inte fick skydd i tid, att man bara har bagatelliserat din utsatthet och att det har gått så långt att inte ens din fysiska trygghet kunde garanteras. 

Med ett såndant förflutet bakom dig är det fullt begripligt att du mår så dåligt som du gör. Det framgår av dina rader att du nu får hjälp på BUP för de psykiska konsekvenser som alla dess plågsamma år lämnat hos dig. Jag vet och hoppas att du också vet att behandlingen efter så många års lidande kräver tid. Man får inte tillbaka sin självkänsla efter långvarig förnedring, ständigt närvarande känsla av maktlöshet och ständig rädsla på grund av dödshot. På den punkten vill jag säga, håll ut, fortsätt med behandlingen, det kommer att ge resultat men det sker inte så snabbt som man önskar. Det är antagligen svårt för dig att tro på detta men jag säger det jag säger här utifrån lång erfarenhet av arbete med ungdomar som har blivit offer för olika sorters övergrepp och trauma.

Samtidigt har jag en djup förståelse även för ditt behov av upprättelse och kompensation för ditt mångåriga lidande från skolan. Skolan bär ett tungt ansvar för det som har hänt och för att de inte reagerat i tid. Om man har fallit offer för någon typ av brott - och mobbning är ett brott - spelar det en viktig roll i tillfrisknande att man får upprättelse. Där ingår både ett erkännande av lidandet men även en ekonomisk ersättning både för faktiska utgifter och för själva det psykiska lidandet. Det är en del av att kunna återskapa självkänslan, självtilliten och kunna återuppbygga ett förtroende för omgivningen. 

Jag vet inte om du och dina föräldrar har gjort en formell anmälan mot skolan/kommunen och om ni har fått juridiks hjälp med det. Jag tycker att ett sådant steg är viktigt att ta. Jag rekommenderar att du kontaktar Barnens rätt i samhället. Gå in på deras hemsida, du kan få rådgivning där via telefon eller chatt eller mejl hur du kan få upprättelse och som du uttrycker det: "bli kvitt med skolan".

Ge inte upp nu, du börjar komma in på rätt köl. Tro mig, det sker inte i en handvändning men du kommer att tänka tillbaka på alla de här åren som en extrem svår tid som du aldrig kommer att glömma men som ändå inte hindrar dig i att gå vidare och skapa ett bra liv.