Vad gör man med sin dödsångest?

Hej är 14 år och har dödsångest vad ska ja göra??

BUP svarar:

Hej!

Att gå runt med tankar på döden är plågsamt och det är jättebra att du frågar oss vad du kan göra för att kunna hantera dessa ångestfyllda funderingar och den gnagande känslan som nödvändigtvis följer med dem. 

Tankar på döden, rädslan för döden är en del av allas vårt liv. Det är någonting som ingår i människas natur och existensvillkor att vi - till skillnad från djuren - har en medvetenhet om livets ändlighet. Redan som förskolebarn börjar denna medvetenhet växa fram. Men likväl lär vi oss redan från den åldern att inte bli påverkade av vår vetskap om att vi inte lever i all evighet. Vi har nämligen utvecklat genom evolutionen sådana mekanismer som gör livet möjligt och roligt och njutbart trots att det inte är oändligt.

Men det finns perioder i vårt liv eller det kan komma händelser som försvagar dessa skyddsmekanismer inom oss och vi får en stark ångest. Jag vågar nästan säga att det knappast kan finnas någon människa på jorden som inte har erfarenhet av denna ångestladdade känsla. Krig, terrordåd, ett dödsfall i omgivningen, även en stark filmupplevelse och liknande saker kan aktivera känslan av förgänglighet. Likväl är tonåren en sådan period när man på ett nytt sätt börjar funderar på en massa stora frågor som man tidigare inte ägnat någon tanke till. Liv och död, existensens villkor, meningen med livet och liknande dyker upp i huvudet på de flesta ungdomarna.

Det är viktigt att man som tonåring inte är ensam med sina funderingar. Risken finns nämligen att man bara går runt i sina egna tankebanor om man inte har någon bollplank. Att få olika infallsvinklar och sätta ord på känslorna är avgörande för att inte bli överväldigad av oron. 

Jag vet inte hur mycket din dödsångest påverkar din vardag. Men innan du blir alltför mycket påverkad av den måste du börja tala med någon. Har du förtroende för dina föräldrar eller har du någon annan vuxen i din närhet som du skulle kunna tal med? Det är alltid bäst att få hjälp och stöd och diskutera sina bekymmer med dem som finns i närheten och känner dig.

Om du hellre skulle vilja vända dig till någon utanför din närmaste omgivning rekommenderar jag att du talar med kuratorn eller sjuksköterskan i skolan. Du kan också ta kontakt med ungdomsmottagningen i din hemkommun. De kommer att känna igen din fråga och hjälper dig genom samtal. En ytterligare möjlighet är gå in på hemsidan killfrågor.se där man kan chatta med någon om sina funderingar, vilka de än är.

Som du ser, finns det olika vägar. Det var bra att du frågat, nu kan du ta nästa steg, följ någon av mina rekommendationer.