Är mina problem tillräckligt seriösa för BUP?

Hej! 

Jag skulle vilja gå till en psykolog regelbundet och undrar hur seriösa "problem" man måste ha för att gå till BUP? 

Jag vill bara prata om allt möjligt, om osäkerhet, om familj och olika relationer. Ta reda på saker om mig själv ungefär. Jag har alltså inget "riktigt problem" utan det handlar mest om mitt inre jag och att jag inte riktigt vet. Är BUP bara för ungdomar & vuxna med "verkliga problem"? 

Jag undrar samt hur mycket ens föräldrar måste veta om ens psykolog samtal? Måste dem veta varför jag mår dåligt? 

A

BUP svarar:

Hej A!

Tack för ditt brev, och den fråga som många ställer sig, precis som du.

Namnet BUP betyder Barn- och ungdomspsykiatri. Vi är med andra ord en del av sjukvården och vad som kallas ”andra linjen”. ”Första linjen” omfattar barnavårdscentralen, skolhälsovården (skolkurator, skolläkare- och sköterska), vårdcentralen, ungdomsmottagningen, familjerådgivningen med flera. Första linjen är ofta den man kontaktar till en början. Där får man många gånger tillräcklig hjälp, men också hjälp att gå vidare i ”vårdkedjan”, alltså till ”andra linjen” om man behöver det. Svenska Kyrkan och privata vårdgivare har också olika hjälp- och stödverksamheter som man kan få kontakt med via webben.

De frågor som du tar upp är alltid viktiga, men kanske allra mest under ungdomsåren. Många gånger behöver man prata igenom sådant som man funderar på, vrida och vända, få andra synpunkter. Ibland kan man göra det med vänner, men ibland behöver man få det av någon utomstående som man inte har någon personlig relation till. Dina problem verkar, utan att veta mer om dig, kunna hjälpas i första linjen. Och där är det oftast skolhälsovården eller ungdomsmottagningen som vi brukar rekommendera. Om den hjälpen inte räcker så kan man få hjälp att gå vidare, vilket många gånger innebär BUP, alltså andra linjen.

Man kan också kontakta oss på BUP direkt, då får man försöka sammanfatta vad det är man behöver hjälp med och den som tar emot gör en bedömning om svårigheterna ligger inom BUP:s område. Sådana områden kan t.ex. vara depression, självskadebeteende, fobier och tvångssvårigheter.

På din fråga om vad föräldrar på BUP behöver veta bifogar jag en artikel och ett brev som vi skrivit/besvarat tidigare.

Hoppas denna beskrivning gör det hela lite klarare. Men skulle man komma till ”fel” hjälpare så kan man enkelt få hjälp att hitta något mer passande.