Kan man bli inlagd på avdelning om man så önskar?

Hej, jag har varit på bup till och från i flera år nu. Just nu går allt neråt o jag vet att hag behöver hjälp, jag vet att Psykiatriska avdelningen tar emot vuxna men tar bup emot ungdomar att bli inlagda (frivilligt)?? Också om det är isåfall desamma för bup på Åland? 

Natalie

BUP svarar:

Hej!

Det händer att ungdomar frågar oss om möjligheten att bli inlagd på avdelning eller som man också säger "slutenvård". Det är oftast ungdomar som mår rätt så dåligt och känner ett mycket sort behov av hjälp och stöd och omhändertagande.  Det kan också hända att de vill bli skyddade av något som kommer utifrån (alltså från omgivningen) eller inifrån dvs bli skyddade av sina egna skadliga impulser.

Jag vet inte vad är det som gör att du mår så dåligt att du längtar till att bli inlagd. Men det absolut viktigaste är att du nu återigen söker hjälp när du känner att det igen börjar gå nedåt i ditt mående. Därför är det första steget för dig att ta kontakt med den mottagning där du tidigare fått hjälp. Där kan du ta upp ditt behov av behandling så som du idag känner.

Det går inte att svara på frågan vad bedömningen blir. Rent teoretiskt är det fullt möjligt, det sker till och med oftast att inläggning bestäms tillsammans med ungdomen och föräldrarna på frivillig väg. Men man måste ha en grundlig diskussion kring om det verkligen är det bästa för ungdomen, vilka alternativ som finns och väga för- och nackdelarna med inläggningen emot varandra.

Det jag skrev ovan brukar gälla inom BUP i stort sätt överallt i Sverige. Men vården är organiserad på olika sätt i landet och det kan ännu mer skilja mellan olika länder. Därför vill jag bara upprepa, vänd dig snarast till BUP på din hemort och ställ alla frågor du har just nu. Bedömningen måste i alla fall utgå ifrån ditt nuvarande tillstånd och behov av behandling.