Syskon med ADHD och autism

Hej, vad ska man göra när ens föräldrar bryter ihop och tar ut allt på oss andra barn för att dem har ett barn som har ADHD och Autistiska drag? (vill inte kalla henne för syster längre)

SS

BUP svarar:

Hej

Ja, att ha ett syskon med funktionshinder kan verkligen vara både svårt och krävande. Ofta kan man behöva få ställa sig själv åt sidan därför att syskonet behöver ännu mer stöd av föräldrarna än man själv. Och man kan få vara med om, som du skriver att föräldrarna är på bristningsgränsen och nästan inte orkar med situationen.

Kan du tala med dina föräldrar om hur du upplever situationen hemma? Om din syster har stora svårigheter kanske de behöver mer stöd i form av olika resurser som de har rätt till. 

I vart fall är det viktigt att dina föräldrar också får veta hur situationen blir för dig. Om de har svårt att ta till sig det kanske du kan tala med någon annan som t ex skolkurator.

Dröj inte med att ta hjälp!