Kunna få ett intyg om sjukskrivning?

Hej, jag har tittat runt och läst en del senaste tiden om sjukskrivning från gymnasiet. Med start i mars gick mitt mående från dåligt till förlamande och sista månaden i nian gick jag inte till skolan. Under sommaren blev det lite bättre men efter lite över en vecka i gymnasiet kände jag mig precis lika förlamad som i nian och jag tror att jag ligger på ca 40% frånvaro för tillfället. Jag har en kontakt på bup men det känns inte som att det händer så mycket och tillfällena vi träffas blir inte så ofta. Min mamma har även nämnt sjukskrivning men i nuläget pressar hon mest att jag ska gå till skolan vilket ironiskt nog bara gör det svårare för mig. I somras fokuserade jag inte på att må bättre men kände ändå att krav- och stressfria dagar hjälpte och det var förmodligen inte bra för mig att direkt slängas in i heltidsstudier. 

Jag har också tittat på onlineutbildning och trots att den ända skolan som erbjuder det ligger nästan 5h bort från mig så känns det just nu som ett möjligt alternativ. Men även om jag börjar med onlinestudier så känner jag att jag skulle behöva en tid att försöka klura ut vad det egentligen är som jag känner och hur det ska kunna lösas.

Min fråga är då hur jag ska kunna få ett intyg om sjukskrivning och hur lång tid det skulle kunna ta. Jag har funderat länge och tänkt på alla möjliga olika alternativ jag har och känner att det här är vad jag behöver.

zoe

BUP svarar:

Hej!

Du har mått dåligt under en längre tid och trots att du har en pågående kontakt på BUP känner du inte någon förbättring, snarare tvärtom. På så sätt fick du tankarna på sjukskrivning. Du baserar detta också på den erfarenhet att du mådde mycket bättre under sommarlovet då det inte fanns krav på prestationer.

Du säger att du helst ville få en paus, kanske en viss tid dispens från studier för att "klura ut" vad är det som inte fungerar i ditt liv. Det kan jag hålla med om att i vissa fall kan en sådan paus vara av nytta - förutsatt att man under tiden i alla fall har en annan meningsfull sysselsättning. För att bara sitt hemma och grubbla leder endast till mer passivisering och riskerar att man börjar tappa ännu mer av sin tilltro till sin egen prestationsförmåga.

Jag tycker att du snarast möjligt tar upp denna fråga med din behandlare på BUP. Tillsammans måste ni reda ut vad det är som är mest lämpligt för att uppnå en förbättring. Min gissning är att det åtminstone i vissa delar hänger ihop med någon sorts prestationsångest, men det är bara en gissning och det kan finnas även flera omständigheter som jag inte vet någonting om. Att som du säger "klura ut det" står på dagordningen för dig, det kan jag bekräfta. 

Jag vill också tillägga att om du inte tycker att du får rätt och tillräcklig hjälp hos din nuvarande behandlare på BUP kan man ta upp det också och byta behandlare. Jag bifogar mer information om denna fråga i en länk nedan.