Borderline stämmer på mig

Hej BUP, jag är en tjej på 16 år som misstänker att jag har borderline personlighetsstörning. Anledningen till mina misstankar är att jag har gjort några olika online test som alla sagt samma sak "Du har borderline och bör söka hjälp för bekräftelse". Samt så stämmer extremt många av punkterna in på mig och jag har gjort mycket reaserche gällande ämnet. Hur stor är chansen att man utvecklar en sådan här personlighets störning redan vid 16 års ålder? Och hur söker jag hjälp eller utredning? Vad ska jag ta mig till?

Julia

BUP svarar:

Hej!

Det är ofta vi skriver på denna sida att man aldrig kan ställa en diagnos utifrån test som finns på nätet. De är inte tillförlitliga och missar det viktigaste, nämligen att bakom samma symtom kan finnas helt olika förklaringar. Symtombilden räcker aldrig till för att ställa en diagnos.

Men när du - och många andra - letar efter diagnoser eller förklaringar till sina symtom på nätet, betyder det att man har problem, man har ett lidande som man försöker förstå och hitta bot för. Därav följer också att du ska söka hjälp för det som du upplever som svårt.

Du kan vända dig till ungdomsmottagningen i din hemkommun, du kan kontakta även vårdcentralen för att få en första bedömning på den så kallade "Första linjens psykiatriska vård", och du kan också ringa till den BUP mottagning du tillhör utifrån din bostadsort. I din ålder kan man ringa själv eller någon av dina föräldrar kan göra det. Det viktigaste är att du får den hjälp du behöver för att reda ut och hitta lösning på dina svårigheter oavsett om det heter personlighetsstörning eller något annat.