Vad är nyttan av en ADHD-utredning?

ADHD utredning

Hej!

Om man gör en ADHD utredning med inställningen att man inte vill ha någon samtalskontakt, farmakologisk behandling eller annan behandling efter utredningen vad kan då nyttan med diagnosen vara?

My

BUP svarar:

Hej! 

Det är en viktig fråga du ställer. Jag utgår ifrån att det är du som funderar över om du ska göra en ADHD-utredning eller inte. Jag tror att det är viktigt att ställa sig sådana här frågor innan en utredning börjar och det är sådant som man kan prata med en behandlare om innan beslut tas om att det är ADHD-utredning som känns rätt för dig.

Diskutera vad det är som talar för att göra en utredning i just ditt fall, vad tycker du, skolan, behandlaren och dina föräldrar? Och vad talar emot? Det är viktigt att du känner att du har fått framföra dina åsikter när det är du som eventuellt kommer att bli diagnostiserad. 

En ADHD-diagnos handlar mycket om att få till pedagogiskt stöd i vardagen och hitta strategier för att hantera svårigheterna. Diagnosen är tänkt att medföra rätten till extra stöd i hem och skola.
Om du bor i Stockholm får du och dina föräldrar tillgång till något som heter ADHD-center som har kurser och föreläsningar om ADHD och hur vardagen kan underlättas.

Diagnosen brukar också förankras i skolan där det handlar om att hitta sätt för skolan att erbjuda anpassningar och stöd utifrån just dig. Det är viktigt att styrkor ringas in och byggs vidare på. 

En utredning kommer inte alltid fram till att man har ADHD. Ibland ställs andra diagnoser, ibland inga alls.

En utredning kan ibland också leda fram till något annat än det man tänkt innan den började. Om behandling rekommenderas får man chans att då ta ställning till om man vill fortsätta så eller inte. Jag vet inte hur det kommer vara för dig. ADHD-utredning och kontakt på BUP är allt som oftast frivilligt.
Du och fina vårdnadshavare behöver komma fram till hur du/ni vill göra.

Diagnosen är i sig inte det viktigaste, den är att se som en rubrik för att få rätt stöd och hjälp. 

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta