Kommer en diagnos hindra mig i mitt framtida arbetsliv?

Hej. Jag har under det senaste halvåret studerat DSM-IV, och i synnerhet det som berör borderline personlighetstörning. Jag har haft svårigheter med så gott som alla områden som personlighetstöringen berör så länge jag kan minnas.

Det går inte att självdiagnostisera sig själv, det är jag medveten om. Jag håller på goda grunder misstankar om att jag lider av just borderline men så länge jag inte får någon diagnos kommer det inte att vara något annat än just misstankar. Min livskvalitet har avsevärt förbättrats sedan jag förstod att jag faktiskt kanske hade ett verkligt problem och att det går att kämpa emot det. Men jag saknar det stöd en behandling skulle ge.

Jag har kommit fram till att jag vill jobba inom försvarsmakten (en tanke jag burit på i över ett år nu), som officer specifikt, och jag vet att en diagnos skulle innebära att jag inte äns skulle kunna gå grundläggande militär utbildning. Om jag inte får det drömjobbet så vet jag inte vad jag skulle ta mig till. Mitt liv vore över så att säga.

Jag känner att jag behöver någon annans syn på saken utan att för den sakens skull gå in i någonting jag inte kan backa ut ur. Om jag nu tex skulle uppsöka bup för att få hjälp att hantera vardagen och i samband med det får en diagnos så skulle mina framtida karriärmöjligheter försämras till den grad att jag inte äns skulle kunna söka in till mitt drömjobb.

Självklart kan ni inte ta mitt ord för det; men om jag nu utan tvekan skulle uppfylla kriterierna för diagnosen borderline enligt dsm-iv, vad vore den rätta vägen att gå för mig? Då utan att förstöra möjligheterna till en karriär inom försvaret? (Visst gör de psykiska tester där också, men jag tror mig kunna ducka för de värsta fallgroparna i deras intervjuer.)

Tacksam för svar.

Flamma

BUP svarar:

Hej!

Du reflekterar klokt kring ditt dilemma och som läsare får jag god inblick i hur dina tankar går kring huruvida du ska söka hjälp eller inte. Du har insikt kring att det inte går att självdiagnostisera sina svårigheter och du önskar behandling för dina bekymmer. Det är grunden.

Du skriver endast kort om att du känner igen dig i de svårigheter som ringas in i borderlinediagnosen. Det behövs ett personligt möte med en behandlare för att kunna bedöma hur du mår, huruvida dina problem kan förklaras med en psykiatrisk diagnos. Borderline personlighetsstörning handlar om instabila känslor, självskada, svårigheter i relationer till andra, kanske suicidtankar. Om det är sådant du brottas med så tänker jag att det är svårigheter som kräver behandling och däri ligger mitt svar. Jag ska förklara lite mer om hur jag tänker så får du fundera vidare kring hur du vill göra. 

Du skriver med oro för de eventuella negativa konsekvenser som kontakt med psykiatrin skulle kunna ge. Vilket jobb du kan och kommer att skaffa i framtiden är svårt att spekulera i. Detsamma gäller huruvida du kommer att bedömas lämplig av försvaret eller ej. Jag tänker att ditt mående just nu får guida dig. Klarar du vardagen utan behandling oavsett vilken diagnos som ringas in vid kontakt med psykiatrin? Vilka positiva effekter skulle en behandling kunna ha? Kan det vara så att en behandling om det är så att du lider av psykisk ohälsa kan öka dina möjligheter till ett stabilare och bättre mående längre fram? Och därmed öka dina chanser till ett fungerande arbetsliv vad än du tar dig för. Diagnoser ska vara guidande på så sätt att de ställs för att rikta behandling. Så i mångt och mycket tycker jag att du ska släppa tankarna på huruvida du "har en diagnos" och låta ditt lidande vara vägledande. 

Är du ensam med dina funderingar eller har du bollat dem med någon närstående? Det är lätt att fastna i egna tankemönster och jag skulle råda dig att prata mer med någon närstående. Alternativt ta kontakt med den BUP-mottagning du tillhör och berätta om hur du mår. Först när du fått dina bekymmer bedömda, dvs pratat med en professionell om dem, svarat på frågor osv, går det att rekommendera hur man går vidare.

Inom BUP i Stockholm finns en särskild enhet som jobbar med bedömning och behandling av symtom på emotionell instabilitet. På andra håll i landet ser det annorlunda ut, men en personlighetstörningsdiagnos ställs vanligtvis inte vid ett enskilt tillfälle utan du kan, om du känner att du behöver, ta kontakt med BUP för en första bedömning. Du kan efter det själv ta ställning till om du vill gå vidare med en fortsatt utredning och behandling!

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta