Kommer en diagnos med i en journal på BUP?

Hej BUP! 

Är det möjligt att bli undersökt för att se ifall MA har OCD utan att få en diagnos nedskriven på papper? 9/10 tecken på OCD stämmer in på mig och det tar upp 3-4 timmar av min dag, men jag vill inte ha diagnosen då det kan förstöra mitt framtida yrkesval, jag vill endast veta ifall jag har det och sen jobba vidare själv med kognitiv terapi osv. Är detta möjligt? 

Filip

BUP svarar:

Hej Filip!

Det finns ett antal grundregler som bestämmer vad vi på BUP ska göra när vi träffar ett barn eller en ungdom. Där ingår att vi måste journalföra besöket och även dokumentera vilken bedömning vi har gjort. Med andra ord kommer en diagnostisk bedömning finnas med i journalen. 
(Det kan hända att denna "diagnos" blir "diagnos föreligger ej" - dvs att patienten inte uppfyller kriterier till någon diagnos och i så fall är det det som kommer in i journalen). 

Samtidigt måste du veta att BUP har en mycket strikt tystnadsplikt. Ingen får ta del av dina journaler eller att du ens varit patient på BUP (enbart om det finns speciella omständigheter som du kan läsa mer detaljerat om i bilagan nedan). 
Jag vet inte vad är det för yrke du vill välja, men att din diagnos skulle förstöra för dig är ytterst osannolikt.

Däremot måste du tänka på att dina faktiska psykiska problem kan ställa till för dig både i utövandet av ett yrke och i livet för övrigt.
Det är jätteviktigt att du får hjälp/terapi för dina svårigheter och det finns bra behandlingsmetoder för OCD.

Mitt råd till dig är att du söker hjälp och utgår ifrån att alla uppgifter som gäller din hälsa är sekretessbelagda. 

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta