Kontakta BUP utan att den ena föräldern får vetskap?

Kan man kontakta bup utan att den ena föräldern får vetskap om det, när man är minderårig och bor varannan vecka?

Al

BUP svarar:

Hej!

I alla vanliga fall med skilda föräldrar och gemensam vårdnad ska båda vara informerade om du har en BUP-kontakt. När skilda föräldrar båda är vårdnadshavare är det inte alltid så lätt att prata om sina problem med båda. Men det bästa brukar vara att båda föräldrarna känner till de problem barnet har och att de båda vill hjälpa på bästa sätt. Föräldrar ska hålla kontakt med varandra för att kunna hjälpa dig tillsammans - även när de är skilda.

Nu till några undantag.

Huvudregeln är att båda vårdnadshavarna ska känna till att du har en BUP-kontakt eftersom de båda har ett ansvar för dig. Detta gäller även om föräldrarna är skilda och har gemensam vårdnad.
Det händer att en förälder(vårdnadshavare) nekar BUP- kontakt för sitt barn/ungdom även när det är välmotiverat och för barnets bästa. Då kan kan en ungdom ändå få hjälp från BUP om Socialtjänsten bedömer att det går bra.

Lagtexten säger:
”Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke, om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

Det finns också ett annat undantag och det är om barnet/ungdomen skulle kunna komma till skada om föräldrarna (eller ena föräldern) skulle få kännedom om en BUP kontakt. 

Hoppas detta är svar på din fråga!


Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta