Hur avdiagnostiserar man sin asperger?

Hur avdiagnoserar man sin asperger? 

Jag vill inte att det ska stå på något papper.

BUP svarar:

Hej!

Du vill inte att din diagnos ska finnas kvar i journalen. Jag undrar varför? Det kan finnas alla möjliga skäl, men det är bra att komma ihåg att det i princip bara är du och dina föräldrar(vårdnadshavare) som får läsa den utan ditt eller deras medgivande.

När du fyllt 18 är det du som bestämmer om någon annan ska få ta del av din journal, så den är väldigt väl skyddad för insyn om det  nu är det du känner dig orolig för.

Du kanske tycker att diagnosen är felaktig. Då ska du ta kontakt med den mottagning där man ställt diagnosen och du kan kanske få diagnosen omprövad eller du kan begära få dina egna kommentarer skrivna i journalen.

Men det är svårt att få journalen helt borttagen. Nu när du ännu inte är myndig är det dina föräldrar som bestämmer. Men om du vill att patientjournalen helt eller delvis ska förstöras kan du begära det hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Då krävs att du har goda skäl för det och att det är uppenbart att journalen inte behövs för framtida vård. Eftersom du nu bara är 16 år kanske det blir svårt. 

Som du förstår är det en komplicerad fråga att ta bort en journal eller journalanteckningar. Kanske är det bäst och enklast att du pratar med dina föräldrar och att ni tillsammans tar kontakt med BUP och tar upp med dem alla de frågor du har om din journal och vilka konsekvenser det kan ha att det står en diagnos i den som du inte vill ska finnas där.

Lycka till!

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta