Villkor för sekretess gentemot föräldrarna?

Hej!
Jag är en kille på 15 år, men det finns ett stort problem. Jag är transsexuell, jag föddes som tjej, och ingen vet om det. Jag undrar om man på något sätt skulle kunna gå till BUP och prata om det utan att mina föräldrar kommer få reda på det?
Vad är "villkoren" för att ni inte ska säga något till föräldrarna, och när gör ni det ändå?

Anledningen till att jag inte vill att mina föräldrar ska få reda på det än är för att de är väldigt religiösa och transfobiska, och använder religionen (som jag också tror på) mot allt det här, medans jag använder det för. Det finns inget sätt som jag skulle kunna få deras acceptans om det här, även fast jag har varit en kille i hela mitt liv. Jag kan helt enkelt inte berätta det för dem, för jag vet inte om de skulle älska mig fortfarande.

Så kan man gå till BUP utan att de får reda på det? Kan man få diagnosen transsexuell även fast man inte är 18?

BUP svarar:

Hej!

Det är en fråga som vi besvarat många gånger. Normalfallet är att barn/ungdom inte har sekretess gentemot vårdnadshavare (föräldrar) men också att barnet/ungdomen har självbestämmanderätt och att denna ökar med stigande ålder.

Ungdom rätt till att ha sekretess gentemot vårdnadshavare om den så önskar och mottagningen bedömer så. I bedömningen som mottagningen ska göra tas hänsyn till ålder, mognad och problemens art. Ju närmare 18 år och ju mer mogen ungdomen bedöms desto större rätt att ha sekretess gentemot vårdnadshavare. Men vilka problem spelar också stor roll. Om ungdomen har en allvarlig problematik tex depression med suicidrisk måste vårdnadshavare vara informerade. Sekretess gäller också om det kan antas att den underårige lider betydande men(skada) om vårdnadshavare får reda på kontakten. Det är också en bedömning som mottagningen ska göra.

Så för att besvara din fråga: -Det finns två möjligheter att du kan ha BUP kontakt utan föräldrars vetskap. Dels om mottagningen bedömer att dina problem inte är av den allvarligaste arten och du bedöms tillräckligt mogen. Och dels om mottagningen bedömer att du skulle lida skada om dina föräldrar fick redan på kontakten. Du skriver väldigt tydligt att du anser det.

Nuvarande lag säger att du alltid har rätt till ett första samtal med BUP utan att dina föräldrar blir informerade och om du tar kontakt med dem kan du  diskutera med dem om din önskan att ha en fortsatt behandlingskontakt utan att dina föräldrar får reda på det. Mottagningen måste göra en bedömning utifrån din ålder och dina problem.

Beträffande din andra fråga så måste du vara 18 år för att få diagnosen. Du kan läsa mer om detta på RFSL.

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta