Byta behandlare?

Hej. Jag pratar just nu med en person på BUP och jag känner mig inte trygg med henne. Hon verkar inte förstå mig och jag behöver verkligen prata med någon men jag vill inte prata med henne. Jag har ett önskemål om vem jag vill prata med men jag vet inte vad jag ska göra. Jag vågar inte säga åt henne att jag inte vill prata med henne längre. Vad ska jag göra? 

D.A

BUP svarar:

Hej!

Vi på BUP gör vårt bästa för att ge ett så bra bemötande som möjligt. Trots det kan det ibland hända att några blir missnöjda med den behandling eller det bemötande de får. I dessa fall bör man i första hand ta upp problemet med den behandlare man är i kontakt med. Det kan kännas svårt och det kan därför vara hjälpsamt att ta stöd från en förälder om det är möjligt.

Ibland kan det hjälpa bara att ta upp och prata kring det som känns fel, ibland kan man få byta behandlare. Man kan framföra önskemål om vem eller hur man vill att den ska vara som man träffar, men det är inte säkert att det går att ordna. Vi på BUP är vana vid att ta emot och bemöta synpunkter. 

Ett bra sätt att framföra feedback är genom att använda ett jag-budskap. Det betyder att prata utifrån sin egen upplevelse ("Jag upplever att..."). Det brukar fungera väl eftersom den andre inte kan ifrågasätta den upplevelsen, den är ju din. Det gör också kritiken justare och eventuellt lättare att ta till sig.

En annan sak som kan förenkla när man ska ge feedback är att ge ett konkret exempel på hur man menar så att det blir tydligt för den andre. Ibland kan det kännas enklare att förbereda sig genom att skriva ner vad man önskar säga. Då har man något att hålla sig i om tankarna snurrar när man väl sitter där. Man kan till och med lämna över texten till den man träffar, om det känns enklare.
Om det känns som en utsatt position att framföra kritik, kan man kanske lätta upp situationen för sig själv genom att ge något exempel på något man är nöjd med. 

Om problemet kvarstår efter att man försökt prata med behandlaren man träffar, så kan man i första hand vända sig till mottagningens chef och därefter till verksamhetschefen. Namn och kontaktuppgifter finns på respektive mottagnings sida under Hitta mottagning.

Så, fundera lite mer ingående över vad det är du upplever blir svårt och hitta ett sätt att framföra det. Om du känner att svårigheterna med nuvarande behandlare är alltför stora så be en förälder att ringa mottagningen för att ordna med ett behandlarbyte.

Svårigheter i kontakten med en behandlare ska inte få hindra dig att få hjälp du behöver!

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta