Aspergers syndrom heter istället Autismspektrumtillstånd??

Jag blev diagnostiserad med Aspergers syndrom och ångestsyndrom UNS för nån vecka sedan men har läst att Aspergers syndrom inte finns längre utan att det istället heter Autismspektrumtillstånd. Stämmer detta? För på mina utredningspapper står det i alla fall Aspergers syndrom. 

anonym

BUP svarar:

Hej!

Din fråga är inte helt lätt att besvara kort, men här är ett litet försök till förklaring från min sida.

Det här med diagnoser, vad de heter och vad som ”ingår”, kan förändras över tid. Det är framförallt beroende på att man har forskat och lärt sig nya saker om olika tillstånd och diagnoser och därför hittar nya och bättre sätt att beskriva dem.

På BUP använder vi oss idag av en diagnostisk manual som heter DSM-IV när vi ska ställa diagnoser. Den har använts i ett antal år.Tidigaret fanns det en äldre version som hette DSM-III. Och nu är en ny version på gång, som kommer att heta DSM-5 (på vissa ställen har man redan börjat använda den nya).

I DSM-IV  är det så att Aspergers syndrom står som en egen diagnos, men hör till en ”grupp” diagnoser som har samlingsnamnet Autismspektrumtillstånd. Så man kan säga att du har diagnosen Autismspektrumtillstånd, men där diagnosen Aspergers syndrom beskriver just din typ av Autismspektrumtillstånd lite mer exakt.

I den nya manualen (DSM-5), så har man tagit bort diagnosen Aspergers syndrom och man kommer nu att använda sig av namnet Autismspektrumtillstånd.

Hoppas det blev lite tydligare för dig? Jag länkar här nedanför till lite info om diagnosen Autismspektrumtillstånd.

Men för att få en utförlig förklaring om hur diagnoserna hänger ihop, är mitt bästa tips till dig att prata med din psykolog eller läkare på BUP som gjort utredningen. De kan/ska förklara för dig så att du förstår och blir nöjd.

Lycka till!