Varför kan man inte få borderline innan man fyllt 18 år?

Hej,

jag undrar varför man inte kan få diagnosen bordeline inan personen ifråga är över 18år? Jag har själv fått diagnosen generell ångest, men ändå känns det som att bordeline skulle förklara mina situation bättre. Jag är 16år och därför har inte psykologen varit så intresserad av att reda ut om jag har bordeline. Är det så att man inte kan ha bordeline inan man fyllt 18? 

AJ

BUP svarar:

Hej AJ. 

Jag blir nyfiken på vad du fick för svar av psykologen när du frågade, om du har frågat, vill säga?

Jag skulle tippa på att det svar du fått, eller får, är att en ung person som är under 18 år inte anses riktigt färdigutvecklad varken i kroppen eller själen och att det under ungdomsåren händer så mycket med en som hör till det vi brukar säga "normal tonårsutveckling" med allt vad det innebär med nedstämdhet, svängningar i humöret och så vidare. Det är med andra ord vara svårt att göra en rättvis bedömning och därför brukar man inte sätta borderline som diagnos på personer under 18 år. Det är troligtvis därför du fått diagnos Generell ångest, eller GAD som vi ibland kallar det. 

Jag tycker du skall ta upp dina tankar kring diagnosfrågan igen med din psykolog, det låter som du inte riktigt fått svar på dina funderingar. Vad skulle det innebära för dig att få en annan diagnos?

Ha det gott!