Känner mig överaktiv och okoncentrerad

Hej jag är en tjej på snart 13 år och kännermig överaktiv och att jag har svårt att koncentrera sig när det behövs. Jag skulle vilja testa mig för Adhd men vet inte hur mina föräldrar skulle reagera. Måste de vara med på undersökningen?

E

BUP svarar:

Hej!

Det finns olika orsaker till att man kan känna sig överaktiv och okoncentrerad. Att något hänt i ens liv, hemma, i skolan eller med kamrater, som är jobbigt och som oroar en kan vara en orsak.

För att utredas för ADHD bör det finnas tydliga tecken på att en sådan utredning behöver göras. Man kan alltså inte utredas endast på grund av att man själv skulle vilja det. Det behöver finnas svårigheter som kan tyda på ADHD både hemma och i skolan.

De svårigheter man har måste också finnas i en viss omfattning. Det kan vara lätt att känna igen sig i kriterier för en diagnos men utan att ens svårigheter är tillräckligt stora.

Dina föräldrar behöver vara med på att en utredning görs. De behöver också vara delaktiga i utredningen för att svara på frågor om hur du är hemma och hur det varit när du var yngre .Skolan behöver också vara delaktig för att beskriva dig hur du fungerar där.

Men din undran är ändå viktig. Hur kommer det sig att du känner dig överaktiv och okoncentrerad? Vad orsaken än är så vore det bra att förstå mer så man kan göra så det blir bättre för dig.

Det verkar som du inte tror att dina föräldrar kommer att vara med på att du utreds. Men kan du ändå ta upp med dem om varför du själv tänkt på en ADHD-diagnos? Kanske du bäst skulle kunna berätta för dem om hur du känner dig och hur dina svårigheter gör att det blir för dig? Har du svårt att lyssna och tänka på lektionerna? Behöver du röra på dig ofta? Vad kan dina föräldrar och skolan göra så att det blir bättre för dig?

Tala också med någon i skolan om din överaktivitet och dina koncentrationssvårigheter. Till exempel med din mentor, skolkurator eller någon annan. Om skolan ser dina svårigheter kan de tala med dina föräldrar. Skolan kan skriva en remiss för utredning om de tycker att det är befogat, men bara om dina föräldrar är med på det.

Men det är inte säkert att du behöver ha en diagnos för att skolan och dina föräldrar ska kunna hjälpa dig.


Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta