Att få hjälp utan diagnos

Heej

Jag ska göra en ADHD utredning och jag undrar en sak. 

Om det visar sig att man inte har ADHD vad händer då?

Kan man fortfarande  få hjälp med sina problem?

En person

BUP svarar:

Hej!

Du ska alltså göra en utredning på ADHD och det är bra. Oavsett om du har eller inte har ADHD är det alltid en fördel att veta vad problemen kan bero eller vad de inte beror på. Just för att få den hjälp man behöver. Hjälp ska man i alla fall få men det blir olika om man får diagnosen eller inte. Det är poängen med en utredning.

Nu vill du veta vad du kan få hjälp med dina problem ifall du inte kommer att få diagnosen.

Svaret är ett definitivt ja.

I skolan ska en elev få den hjälp eleven behöver för att klara av studierna oavsett om eleven har eller inte har någon diagnos. Det är skolans skyldighet enligt skollagen. Man kan titta på vilka förutsättningar eleven har och vad som behövs, få stöd, eventuellt ett anpassat schema av specialpedagogen och  kuratorn. Sådana frågor brukar man diskutera med föräldrarna och eleven samt lärarna och elevhälsan i skolan.

Därutöver kan dina förädlar söka rådgivande samtal på BUP eller på socialtjänstens familjerådgivning hur de kan hjälpa dig med de problem du har fast du inte har diagnosen ADHD. Även här är utgångspunkten att problemen ska lösas.

Det var bara allmänna principer jag kunde säga eftersom jag inte vet mer om dig. Ni kan ta nästa steg tillsammans med dina föräldrar utifrån utredningens resultat.Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta