Orolig för följder av en adhd-diagnos

Hej!

Jag tror att jag kanske kan ha adhd/add

Jag har svårigheter med koncentration, Få uppgifter gjorda och slutföra upgifter och även att jag väldigt ofta tappar bort saker.

har även gjort många ''tester'' och då fått att jag med stor sannolikhet kan ha adhd/add. Vet att dessa tester endast är en fingervisning och att man kan ha ''alla rätt'' och ändå inte ha något utav det.

Grejen är att jag skulle vilja göra en utredning men är då orolig över att jag då inte kan bli polis eller göra lumpen osv.

Vet inte om jag ska göra det eller inte. 

BUP svarar:

Hej!

Jag förstår ditt dilemma. 
Å ena sidan önskar du - med rätta - att få veta om dina svårigheter beror på adhd/add  eller inte. 
Å andra sidan oroar dig för vilka konsekvenser en sådan diagnos skulle få i din framtid, för ditt yrkesval etc.

Det är en verklig "intressekonflikt". Det är sant: för att söka vissa yrken kan en sådan diagnos vara ett hinder. Ändå vill jag råda dig att du håller fast vid din önskan att reda ut frågan.

Först vill jag säga att det rent allmänt är jätteviktigt att vi får en realistisk bild av oss själva och en god självkännedom. Har vi vissa svårigheter är det inte bara rimligt, utan också nödvändigt, att förstå vad de orsakas av, vad de hänger ihop med, för att kunna hantera och överbrygga dem.
Att stoppa huvudet i sanden och inte veta hjälper aldrig i längden.

Dessutom kan man få rätt hjälp och stöd bara om man vet orsaken till problemen. Med rätt hjälp kan man sedan lära sig det bästa sättet att hantera, förhålla sig till problemen och i många fall även träna bort dem.

Du ska också tänka på att en diagnos under uppväxten är en "färskvara" som kan tas bort om svårigheterna inte längre är aktuella.

Med detta sagt är det inte heller bra och förnuftigt att ha orealistiska drömmar om yrken som man kanske inte har full kapacitet att utöva.

Då är det mer ansvarsfullt mot dig själv att göra andra val. Kanske börja fundera på andra alternativ som känns roliga och meningsfulla, där dina personliga egenskaper inte stjälper ditt framtida yrkesliv. Man blir inte glad av att ha ett jobb som ställer andra krav än vad man kan leva upp till.
Men man blir definitivt glad av att ha ett jobb som man känner att man klarar av och gör bra.

Och även med detta sagt vill jag bekräfta det du mycket klokt skriver: testen på nätet kan visserligen ge en fingervisning, men inte mer.
Dessutom kan dessa peka i helt fel riktining. Man riskerar att man inte hittar de verkliga orsakerna till symtomen för att man snabbt drar slutsatser endast utifrån symntomen och utan att väga in en hel del andra faktorer i ens uppväxthistora och aktuella livssituation/omständigheter.
Just därför ska man göra en professionell utredning och inte bara inventera symtom.

Utifrån dessa synpunkter kan du noga överväga och bestämma dig hur du vill göra. Min rekommendation har du egentligen redan fått.

Att ta reda på sina förmågor och begränsningar är rätt, hjälp finns, och diagnosen kan sedan ändras, till följd av att den unga personen utvecklas.


Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta