Oroar jag mig bara i onödan?

Jag tror jag har Autism. 

Jag har under senaste tiden uppmärksammat många symtom hos mig själv som kan kopplas till autism. Jag har också gjort många internettester där jag fått hög indikation på att jag kan vara på autismspektrumet. Tillexempel har jag extremt svårt i sociala situationer och att fungera tillsammans med andra, jag är extremt introvert, kan inte ha ögonkontakt i mer än någon sekund utan att få något som liknar panik, jag gillar att vara själv och har få starka intressen jag gillar. Jag lägger ofta märke till detaljer snarare än helheten och jag har starka rutiner som jag hatar att bli störd i. Det är bara några få av alla de symtom jag märkt.

Jag är dock orolig för att fråga eller prata med någon eftersom att jag skulle känna mig dålig om jag inte skulle ha någon diagnos. Autism brukar ju upptäckas tidigt, nu är jag 16 och upptäcker det. Vad ska jag göra? Kan jag ha autism eller något liknande eller oroar jag mig bara i onödan? Om det skulle visa sig att jag inte har autism skulle jag bara känna mig dålig som inte kan fungera i sociala situationer...

Anonym, 16 år

BUP svarar:

Hej!

Tack för ditt brev. Alla kan känna igen sig mer eller mindre i olika diagnoser. Det beror på att vi ofta har ett eller flera av kriterierna i en diagnos, men kanske inte i den kvalitet eller myckenhet som diagnosen kräver. Ofta behövs att flera kriterier ska vara uppfyllda för att man ska få en diagnos. Det är inte helt enkelt utan ofta behövs en riktig utredning och bedömning av kompetent person innan diagnos ställs.

Diagnosen säger kanske inte alltid så mycket om hur stora problemen är och upplevs. Du skriver till exempel att du har extremt svårt i sociala situationer. Det måste vara ett stort hinder och kanske lidande för dig? Det kanske är ett större problem för dig än många som har diagnosen autism?

Du kan inte i förväg veta om du har en diagnos eller inte. Det vet ingen. Men du oroar dig för du tycker det finns mycket som du känner igen i diagnosen och jag antar att du tänker att det skulle vara bra för dig att veta. Det tycker jag också. Men jag tycker också att du ska få hjälp för de problem och den oro du känner vare sig du tänker rätt om diagnosen eller inte. Man behöver ingen autismdiagnos för att ha stora problem i sociala situationer. Det är många som har sådana problem och får hjälp för det. Så du är inte alls dålig - men kanske lite försiktig?

Lycka till!


Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta