Funderingar om autismspektrumutredning

Hejsan!

Jag står sedan en tid tillbaka i kö för en neuropsykiatrisk utredning då jag troligen har ADHD. Under tiden som jag stått i kö har jag börjat fundera på om det inte också kan röra sig om något inom autismspektrat. Detta har inte tidigare kommit på tal eftersom jag innan gick på en väldigt liten och trygg skola där det som jag nu upplever (ljudkänslighet, svårigheter med sociala kontakter o.s.v) inte märktes av lika tydligt som på en stor, bullrig gymnasieskola.  

Det jag undrar är om jag skall göra någon uppmärksam på mina funderingar innan utredningen eller om möjlighet till autism kommer att utredas ändå?

Johanna

BUP svarar:

Hej Johanna!

Det är helt rätt tänkt att du ska ta upp frågan kring dina svårigheter som du kopplar ihop med en möjlig autismspektrumproblematik. Du väntar på en ADHD-utredning, men undrar hur och var du ska ta upp dina misstankar om även denna diagnos.

Något helt enkelt svar är svårt att ge. Det beror på att vården är organiserad på olika sätt i landet och även de diagnostiska utredningarna görs på olika sätt på olika ställen.

Men under alla omständigheter är det lämpligt att ringa till den vårdenhet som du är remitterad till och ställa frågan direkt där. Om din ADHD-utredning ska göras på BUP  brukar man där även även autismspektrumutredningar. Ifall din ADHD-utredning görs på annat ställe kan det hända att de hänvisar dig till BUP med denna andra fråga. Ett annat alternativ är att du vänder dig till den person som remitterade dig till ADHD-utredningen och frågar om remissen kan kompletteras även med din nytillkomna frågeställning.

I allmänt kan jag också säga att när man gör en utredning på någon typ av neuropsykologisk problematik brukar man ta ett bredare perspektiv och det händer inte så sällan att man under utredningens gång upptäcker att det finns även andra typer av svårigheter. Då tittar man även på dessa oavsett vad som stod i remissen från början.

Tala gärna med dina föräldrar hur de tänker kring dina funderingar. Både vid en ADHD-utredning och vid autismspektrum-utredning måste föräldrarna vara med och ge sin syn på svårigheterna som ska bedömas och diagnostiseras.

Som jag har börjat med är det viktigt att du tar upp dina funderingar oavsett när du gör det. Utredningen ska ha ett brett perspektiv och ta alla problem med i den sammantagna bedömningen.
Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta