Kan ADHD försvinna?

Hej! Kan ADHD försvinna? Jag fick min diagnos när jag var liten, men jag märker den inte. Jag klarar skolan och är ungefär som alla andra. Jag tar inte medicin.

Som alla andra

BUP svarar:

Hej!

Vi brukar få den frågan du också ställer: kan det hända att en diagnos man tidigare fått inte längre gäller och i så fall hur kan man bli av med den.

Svaret är definitivt ett ja. Vi brukar säga att en diagnos som man ställer under barndomen är en "färskvara". Barnen utvecklas, får bättre kontroll över sitt beteende, får tillgång till nya förmågor och så vidare. Om symtomen/svårigheterna inte längre är aktuella finns det ingen anledning att hålla fast vid en diagnos.

Det bästa är om du vänder dig till den vårdenhet där din diagnos ställdes. Det är naturligtvis viktigt att  dina föräldrar delar din uppfattning och bekräftar att symtomen är borta eller inte längre orsakar nämnvärda svårigheter. Det är din rättighet att begära en förnyad  bedömning och bli av med diagnosen som inte stämmer.
Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta