Kan jag utredas för ADHD utan att mina föräldrar vet om det?

Hej! Jag tror jag har adhd, eftersom att jag alltid är rastlös eller alltid har mycket energi, jag tappar koncentrationen ganska ofta i skolan och kan inte sitta still, på lektionen kan jag inte arbeta för det är mycket folk omkring mig och för mycket ljud, jag stör andra och avbryter läraren när den har genomgång så läraren får säga till mig ungefär 3 gånger. Jag blir alltid kallad för klassens clown och min lärare är alltid orolig för mig och frågar mig hur jag ska lyckas med proven och jag vill inte säga nåt till mina föräldrar om adhd utredning, kan man på nåt sätt få reda på om man har adhd utan att föräldrarna vet? Och sen när jag fått svar på det kan jag berätta för de men vill helst kunna göra det ensam utan nån vuxen skulle det gå? Och hur gör jag en utredning på om jag har Adhd?

M

BUP svarar:

Hej!

Om du gör en ADHD-utredning kommer man att titta på vad för sorts svårigheter du har nu och som du haft tidigare, hemma, i skolan och med kamrater. För att få veta mer om det ger man frågeformulär till dina föräldrar, till dig och till skolan som ni alla  får fylla i. Du,dina föräldrar och skolan får också berätta om hur det är och hur det har varit. Du får också göra en del test som gäller förmåga till uppmärksamhet och ett test som mäter begåvning för att se hur dina olika förmågor förhåller sig till varandra.

För att bedöma om diagnosen ADHD kan sättas, måste man alltså tala med dig, dina föräldrar och skolan. Det går inte att göra en utredning med bara dig ensam. Också när det gäller vuxna behöver man tala med anhöriga för att få en så riktig bedömning som möjligt.

Men om läraren är orolig kanske skolan kan tala med dina föräldrar om att skicka en remiss för utredning till barnläkarmottagningen eller till BUP. Tala med din lärare eller med skolkuratorn/skolpsykologen om dina svårigheter och se vad skolan kan göra.

Men tänk också på att man kan ha sådana här svårigheter av andra orsaker än att man har ADHD. Om det är mycket bråk hemma eller om man varit med om svåra skrämmande upplevelser är några exempel på det. Sådana orsaker måste man utesluta innan man ger diagnosen ADHD.

 

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta