Har gjort riskfyllda och olagliga saker

Hej, jag har haft återkommande depressioner i drygt 5 år, som kunnat lösas genom antidepressiva. Efter att jag blev deprimerad igen för drygt ett halvår sedan har jag tagit samma medicin, men utan effekt. Förra veckan tror jag att jag kan ha haft en hypomanisk episod, eftersom mycket av det jag gjorde och kände stämmer överens med vad bipolära sagt om hypomani, och framförallt eftersom det kom från ingenstans. Jag vågar dock inte berätta detta på BUP, eftersom jag gjorde några olagliga och några andra riskfyllda saker. Var går gränsen för vad jag kan berätta för er som ni inte måste berätta för mina föräldrar eller polis/soc? Jag är inte "i fara" av någon av dessa sakerna nu.

bipolär?

BUP svarar:

Hej!

Om jag förstår det rätt har du redan en kontakt på BUP för din depression. Jag hoppas att det innebär att du har samtal där och inte bara behandling med endast någon typ av antidepressiv medicin. Den bästa behandlingen vid återkommande eller svårare depression är just en kombination av samtal och medicinering.

Men nyligen har du hamnat i ett annat, motsatt stämningsläge som du kallar för en "hypomanisk episod". Det vågar du inte ta upp hos din behandlare i rädslan för att BUP informerar dina föräldrar eller/och gör en anmälan till socialtjänsten eller polis. Du undrar alltså om sekretessbestämmelserna på BUP.

Jag kan förstås inte ge ett helt konkret svar just i ditt fall men i grunden gäller följande:

Om det framgår i samtal att en patient begått ett brott har man ändå ingen skyldighet på BUP att göra en polisanmälan. En sådan skyldighet finns enbart om det kommer till BUP:s kännedom att någon planerar att begå ett allvarligt brott. Men man får göra polisanmälan ifall brottet i frågan kan ge en längre tid fängelse.

När det kommer till din fråga om information till föräldrarna är grundprincipen att man gör en mognadsbedömning av tonåringen. Ju äldre tonåringen är desto större är tonåringens egen rätt att bestämma över vad föräldrarna ska eller inte ska få veta. Här är det också en individuell bedömning man gör i samråd med ungdomen, men man går aldrig bakom patients rygg. I bedömningen ingår självklart att man tar ställning till om ungdomen behöver skyddas mot sig själv eller mot någon annan.

Du har en mycket klok synpunkt på slutet av ditt mejl, nämligen att ingenting av det du har gjort utgör längre en fara för dig som du skulle behöva skyddas mot. Det är viktigt att du nämner det för att därmed ökar din möjlighet att styra sekretessen.

Till sist vill jag betona vikten av att du vågar berätta allt. Annars finns det en jättestor risk att du inte får rätt behandling. En bipolär sjukdom kräver en annan typ av medicinering och en annan typ av behandling än en depression.

Ta denna uppmaning på största allvar för att inte riskera att din behandling missar problemets kärna och därmed målet att du får ett välfungerande liv och vardag.

Läs också de korta artiklar jag bifogar nedan om sekretessfrågorna.

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta