Drag av asperger

Hej

För flera år sedan gick jag en utredning hos BUP för asperger. Mitt resultat va att jag hade starka drag för asperger men hade för hög social kompetens för att kunna diagnostiseras. Jag har fortfarande dom andra delarna av diagnosen som att förändring triggar panikattacker för mig och att mina rutiner slukar upp mig, asperger gör min vardag svårare även om jag inte har en diagnos. Det känns svårt att inte kunna förklara att jag har asperger eftersom jag inte har en diagnos och inte heller kan ursäkta mig eller få stöd. Jag är även väldigt rädd inför att göra värnplikt när jag är 18 år men har läst att om man har asperger får man inte göra värnplikt, jag vet inte vart det sätter mig eftersom jag inte har en diagnos men det oroar mig hur värnplikten skulle ta min vardag och tvinga mig till en sån stor förändring och att jag inte kan förklara varför det är jobbigt eller ursäkta mig från det eftersom jag inte har en diagnos. 

Orolig över att inte ha en diagnos

BUP svarar:

Hej!

Det är alltid ett svårt läge när man har en diagnos "nästan" men ändå inte. När man hamnar någonstans på gränsen och därför inte får den stöd och hjälp man egentligen behöver och borde få.

Riktlinjerna säger att man i skolan ska utgå ifrån elevens faktiska behov och inte utifrån en formell diagnos. Det gäller speciellt om din utredning visar att du har tydliga drag av aspergers syndrom. Det kan du och dina föräldrar hävda i skolan.

Därutöver finns det också en möjlighet att återgå till den mottagning där utredningen gjordes.
Av två skäl. En diagnos kan alltid omprövas om symtomen blir betydligt bättre (kanske försvinner) eller om problemen blir svårare, mer uttalade och huvudsakligen om de leder till en försämring i hur man fungerar i skolan och/eller i vardagslivets andra områden.
Den faktiska funktionsnedsättningen och det så kallade "subjektiva lidandet" det medför, är tungt vägande skäl att man i vissa fall ändrar på diagnosen som tidigare ställdes.

När det gäller din oro för värnplikt tycker jag inte att du behöver bekymra dig för det speciellt mycket. Jag har inte full inblick i kriterierna vilka som ska eller inte ska göra värnplikt. Men såvitt jag vet är att även drag av olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som en utredning visar, vägs in i bedömningen av lämpligheten för värnplikt.

I alla fall rekommenderar jag att ni tar en ny omgång på BUP och diskuterar dina faktiska svårigheter i nuläget.
Som sagt, behov av en ny bedömning kan dyka upp utifrån den aktuella situationen. En neuropsykiatrisk diagnos är alltid en "färskvara" hos en ungdom!

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta