Ser ingen information från mina BUP-besök i journalen

Hej, jag har haft kontat med bup tidigare då jag fått lite olika diagnoser bla, ångest. Jag har nyligen fyllt 16 år och kan därför se min journal, i denna ser jag ingen information från mina bup besök, inga diagnoser osv. Ser inte heller någon information från den kliniken som skickade en remiss till bup. Kan man få hjälp med detta? Då den personal jag varit i kontakt med sa att de skulle skriva ner X antal saker i min journal känns det orimligt att de inte skrev något alls ´. Jag vill verkligen kunna ta del av denna information. 

Em

BUP svarar:

Hej Em!

Det är lite oklart för mig var någonstans du försökte läsa din journal. Vanligen kan man läsa sin journal vid vårdcentralen på nätet. Men alla vårdgivare är inte anslutna till detta elektroniska system. När det gäller BUP så är vi ännu så länge inte anslutna (även om kanske finns något undantag här och var i landet). Arbetet med detta pågår.

Det är kanske orsaken till att du inte hittade din journal när du ville läsa den på nätet.
Jag kan bara rekommendera att du kontaktar den BUP- mottagning där du varit patient och begär att få ut din journal på papper.
Du har rätt i att man på BUP är skyldig att föra journal om alla patientkontakter och du har rätt att läsa den.

Om det - mot förmodan - skulle visa sig att du inte får ta del av dina journaler, kan du vända dig till enhetschefen på mottagningen som ska reda ut vad som har hänt med din journal.

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta