Har blivit nekad en ADHD-utredning

Hej jag är 17 år och har blivit nekad utredning för ADHD. Jag känner mig väldigt ledsen för jag vet att något är fel på mig och jag är ganska säker på att jag har adhd vilket även min psykolog trodde. Dock bedömde en läkare att jag inte skulle få en utredning eftersom detta inte ”påverkar” mig så allvarligt, jag tycker att det gör. Kommer typ aldrig i tid, blir lätt arg för inget och tänker väldigt sällan på konsekvenser av mina handlingar. Dessutom har jag svårt i skolan och många av mina vänner har adhd och tar diverse droger vilket även jag testat en del gånger. Jag känner att jag verkligen skulle behöva en utredning vilket även min mamma och pappa tycker var väldigt konstigt att jag inte fick. Vad ska jag göra nu? Går det att typ ”överklaga” eller så? Känner annars att jag kommer göra ganska dåliga val om jag inte kan få hjälp.

Bella

BUP svarar:

Hej Bella!

Det är en knepig situation du har hamnat i. Knepig delvis för att du har en rad problem som du just nu inte får hjälp med, och knepig för att två professionella personer har gjort olika bedömningar av ditt behov av hjälp.
Du ifrågasätter läkarens bedömning och undrar om du har möjligt att göra något mer får att få den hjälp du anser du behöver.

Mitt svar är: javisst, det går att fortsätta att gå vidare. Du sätter själv ordet "överklaga" inom citationstecken och det är rätt. Man kan inte i formell mening överklaga en läkarbedömning i sådana sammanhang, men kan framföra sina synpunkter på lite olika sätt.

Jag vet inte var någonstans du träffade läkaren. Om det var på BUP kan du, tillsammans med dina föräldrar, i första hand vända er till enhetschefen.
Dessutom har man rätt till en så kallad "second opinion" inom vården.

Som ett nästa steg kan man vända sig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
Uppgifter till kontakten ser du i en bifogad länk här nedan.

Det är bra att du och dina föräldrar har samma uppfattning i frågan. Innan ni går vidare, tycker jag att är det bra om du kollar med dina lärare, eller talar med elevhälsan om de i skolan också ser de problem som dina föräldrar ser (och inte minst du själv) upplever.

Du har alltså ditt eget upplevda "subjektiva lidande" (detta är ett kriterium för att göra bedömningen av vårdbehov) du har en samstämmig  problembeskrivning av din psykolog och av dina föräldrar.
Om du dessutom kan åberopa att dina lärare ser samma problematik, har du alla argument för att gå vidare och  göra en regelrätt utredning. 

Utredningen kan självklart komma fram till att dina svårigheter inte beror på just ADHD, men då har man uteslutit detta och kan gå vidare att undersöka vad som annars orsakar svårigheterna, och du kan få hjälp dina med svårigheterna utifrån den bedömningen.

Under inga omständigheter får ett barns, eller ungdoms problem, lämnas utan att ge hjälp och stöd. Du ska kunna fungera i skolan, du ska kunna göra - som du skriver - vettiga val och du ska må bra.
Man ska se till att du får nödvändiga förutsättningarna till det.
Det är detta som ska vara i fokus när ni går vidare med frågan vad som behövs i ditt fall.

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta