Har mordiska tankar

har tankar på att skada/mörda andra personer men känner inte att det är något jag skulle göra. vad händer om jag berättar det för min kurator på bup? 

u

BUP svarar:

Hej!

Du skriver att du har tankar om att skada/mörda andra men du känner att du inte skulle göra det. Då befinner du dig på den rätta sidan! Det är viktigt att förstå att tankarna och känslorna är fria. Man kan fantisera om en massa saker, även "fula tankar" är tillåtna så länge de är tankar och inte går över i handling. Gränsen går mellan tankar på ena sidan och handlingar på andra sidan. Samma gäller våra känslor. Vi kan känna ilska, vrede, till och med hat. Dessa är obehagliga känslor för oss själva att uppleva, men de skadar ingen annan så länge de förblir känslor och inte styr vad vi vårt beteende, vad vi gör.

Jag tycker att det är viktigt att vara klar över denna gräns mellan privata känslor/tankar och beteendet/handlingar som är faktiskt reglerade och inte alls tillåtna hur som helst. Men din fråga gällde vad som skulle hända om du berättade om dina mordiska tanker för din kurator.

Det korta svaret är att det som händer är inget mer än att ni talar om dina tankar och känslor. Jag upprepar: inget mer. Men det är ändå jätteviktigt att ni talar om dina tankar och känslor även om de är skrämmande. Om du vågar berätta hur du tänker och känner, förstår du dig själv bättre. Du förstår även bättre vad som ligger bakom dina mordiska tankar och känslor. Till exempel om de gäller vissa konkreta personer i din omgivning eller eller det kan vara vem som helst. När ni talar om det kan du också komma närmare till vad som stör dig här i livet, vad det är som väcker ilska, vad det är som är bra och lindrar dessa obehagliga känslor och tankar. Vad som ska förändras, vad du behöver mer av. Det är ju meningen med samtalen!

Om du är rädd för att kuratorn skulle berätta för andra eller göra till och med en anmälan så behöver du inte tänka så. Du planerar inget allvarligt brott, du har bara känslor och tankar med negativa innehåll. Men du kan ta upp dina farhågor med kuratorn så att hen kan förklara för dig om tystnadsplikten. Du kan också läsa lite mer om detta i bilagorna nedan.


Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta