Mina föräldar slår mig

Hej det är så att jag växte upp med en familj som konstant pratar om att jag borde flytta hemifrån eller ta självmord, varenda dag. Mina föräldrar slår mig och svär och jag har fått diagnosen PTSD. Jag sökte hjälp från skolan så att jag kunde få tag i en psykolog eftersom att mina föräldrar inte vill att jag ska berätta vad som pågår hemma, dom säger att dom kommer att ta en knih och hugga mig om jag berättar något. Mina betyg har blivit jätte dåliga och jag går i nian, jag vill komma in i naturvetenskap men jag tror inte att jag kommer att kunna för att mins föräldrar har förstört mitt hopp. Ingen vet om det här och detta är min första gång jag skriver något, jag kommer att ta livet av mig om inte jag får hjälp snart. min PTSD har blivit värre och jag funderar på att ta självmord, vad ska jag göra?

Lina

BUP svarar:

Hej Lina!

Du beskriver en rent av katastrofal situation hemma. Dina föräldrar slår dig och hotar dig till livet - allvarligare kan det inte vara. Du vet säkert att det i lag förbjudet i Sverige att slå sitt barn, även aga är förbjuden. Jag vet å andra sidan att just denna lag hindrar många barn att vända sig till socialtjänsten för hjälp. De är rädda att föräldrarna bestraffas och och ofta vill de inte det heller. De kan också vara rädda för att man inte kommer att tro dem. Och så fortsätter lidandet och alla andra komplikationer som denna situation medför för psykisk ohälsa.

Jag vet inte var någonstans du fick diagnosen PTSD och utifrån vilka traumatiska händelser fick du diagnosen. Men om det är på grund av din hemsituation då var det egentligen en skyldighet för den professionella person som ställde diagnosen att göra en anmälan till socialtjänsten. Alla som i sitt yrke får kännedom om att ett barn far illa är skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten. Om din PTSD diagnos ställdes på grund av traumatiska upplevelser hemma kan den användas som dokument vid en anmälan till socialtjänsten.

För min huvudpoäng är att du måste skyddas från dessa övergrepp du är utsatt för i hemmet. Det är naturligtvis viktig att ditt PTSD behandlas men det viktigaste villkoret för en effektiv behandling av traumaskada är att den traumatiska situationen (eller annan liknande) upphör. I ditt fall skulle det innebära att du flyttar hemifrån till ett boende där du kan vara trygg eller -  att hemsituationen förändras radikalt och allt hot och misshandel upphör, om de är realistisk.

Vill du veta mer om vad som händer vid en orosanmälan till Socialtjänsten kan du läsa på KollPåSoc och du kan även ringa till dem anonymt och prata om din situation.

Jag tycker att du gjorde rätt när du genom skolan sökte hjälp. Du nämner inte vem som hjälper dig i skolan men jag utgår ifrån att det är antingen någon från elevhälsan eller en lärare. Personen som vet vad som händer i ditt hem måste göra en anmälan till socialtjänsten och bistå dig under processen. Även den person som ställde diagnosen är skyldig att se till att du får hjälp både genom att skapa trygghet för dig och att du får hjälp och behandling.

Men glöm inte något helt avgörande: du måste berätta öppet vad som pågår hemma för att få rätt hjälp. Det handlar om ditt liv nu och i framtiden.

Om du behöver mer råd och stöd gå in på Bris. Där du kan chatta eller prata i telefon med en kurator. Naturligtvis kan du också vända dig till en  Ungdomsmottagning. Se till att du får den hjälp du behöver och ditt liv får en nödvändig vändning nu!

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta