Hur kan man bevisa sexuella övergrepp?

Hej!

När jag var barn, en äldre man kom och gjorde sexuella saker mot mig. Han gjorde allt han ville, det hände i flera år och jag vågade inte berätta till någon för att han hotade mig. Det hände ungefär för 7_8 år sedan, men dem dåliga känslan är med mig hela tiden, även nu också. Nu har jag berättat för ungdomsmottagningen och läkare.

Nu är jag rädd av den här mannen och om jag kunna visa att det är sant, så måste jag ha ett intyg från er.  Men det som hände för länge sedan och är svårt för mig att visa den här mannen är farlig och gjorde det.       

Jag måste visa det intyget till de som jag vill veta. Nu är jag jätteoroligt om det, för att jag berättade inte förut, och nu är svårt för mig att bevisa. Det är någon som jag måste bevisa till de, men hur?  Vad måste jag göra nu?      Max heter jag

BUP svarar:

Hej!

Att bli utsatt för sexuella övergrepp och hotad i fall man avslöjar det, är en typisk fälla som förövaren bygger för sina offer. Det är hemskt även för en vuxen, men det är etter värre om man är med om detta som barn.
Samma gäller konsekvenserna av övergreppen. De lämnar djupa spår även om man är utsatt i vuxen ålder och det är ännu allvarligare om man är eller har varit drabbad som barn.

Alla kan förstå att du som barn inte vågade berätta om vad som pågick för du var så rädd för denna man. Du gjorde du dock i alla fall det som var helt rätt och berättade äntligen på ungdomsmottagningen.
Jag antar att det var det svåraste steget -  att samla mod och öppna upp för att rensa i ett infekterat sår. 

Men det är två olika saker som det handlar om, även om dessa två i viss mån hänger ihop. Det ena är att du nu börjar ta itu med och bearbeta de psykiska konsekvenserna av övergreppen. Jag utgår ifrån att du för detta får rätt hjälp på ungdomsmottagningen.

Det andra är den juridiska delen. Jag vet inte riktigt vad det är för slags intyg du tänker du skulle kunna få på BUP. Jag tycker att du behöver börja på något annat sätt.

Den första frågan är om du även idag känner dig hotad av denna man. I så fall behöver du få skydd och därför tycker jag att du ska tala med socialtjänsten. Du kan möjligen få stöd med detta från ungdomsmottagningen. Och inte minst: dina föräldrar. Har du berättat för dem? Vad vet de? Kan du räkna med stöd av dem?
Det är inte ett villkor för att du ska gå vidare med en anmälan, men det är mycket bra om du har deras stöd bakom dig.

Men låt oss gå vidare med din fråga. Alltså tala med socialtjänsten är ett steg. Jag föreslår också att du tar kontakt med BRIS och får mer juridisk rådgivning. Du kan självklart kontakta den BUP- mottagning du geografiskt tillhör och berätta om din situation.
Jag vill dock säga: intyg som skulle "bevisa" vad som hänt för många år sedan är knappast möjligt att få någonstans. Sådana intyg brukar vara en del av en bevisföring men det kan vara en viktig del. Därför är det värt att prova.

Det finns dock en jätteknepig sak och det gäller inte bara ditt fall utan otaligt många andra. I frågan om sexuella övergrepp säger man ofta att ord står mot ord och även om man inte kan säga att det inte har hänt, kan man inte heller ställa det utom allt rimligt tvivel att det har hänt. Det är dessvärre en annan fälla förutom den som förövaren ställer genom sina hot.

Din oro är fullt begriplig. Du kan prova de vägar jag nämnt. Men det allra allra viktigaste är för dig som för många andra i liknande situation: man måste kunna gå vidare med sitt liv även om man inte kan få en fullständigt upprättelse i juridisk mening.
När en polisanmälan om sexuella övergrepp läggs ner i "brist på bevis" brukar det kännas som ytterligare ett nederlag för offren. Fast det händer enligt statistiken mer än ofta.

Därför betonar jag vikten av att du, oavsett om det blir ett polisiärt ärende av ditt fall eller inte, bearbetar båda övergreppen och får hjälp med att kunna acceptera att förövaren eventuellt kommer undan.

Låter det som hårda bud? Ja, det är det. Jag hoppas du får tillräcklig uppbackning i din omgivning. Helst också av dina föräldrar och att du fortsätter att få professionell hjälp på ungdomsmottagningen.

Målet, att få en god psykisk hälsa trots hemska händelser kan du uppnå på den vägen.Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta