Hamnar mellan stolarna

Hej Bup,

Jag är en nybliven 17-åring som har problem med hur jag ska ska få hjälp. Jag har nyligen blivit utskriven efter att ha varit inlagd i ett halvår på tvångsvård och får knappt någon hjälp nu. Jag har enbart en autismdiagnos och jag behöver framförallt hjälp med det sociala, men det finns ingen som kan hjälpa mig med det. Jag har varit på Habiliteringen men där kunde inte göra något för mig p.g.a det psyiska och i och med att att jag "bara" har autism, kan inte bup heller hjälpa mig. Min inläggning berodde på svåra tvång (vill inte vara för specifik), men nu vill ingen ta sig an mig. Jag träffar bara olika läkare ca 2 gånger i månaden och alla tycks ha inställningen att p.g.a min autism finns det inget som kan "bota" mig utan jag får lära mig leva med det. Jag bor inte med mina föräldrar (jag bor själv p.g.a lång slutenvård och behöver återhämta mig). Men jag vill inte leva så här, jag vill inte acceptera att jag kanske blir tvångsvårdad under lång tid igen. Jag tror inte jag har någon annan diagnos vilket gör det ännu svårare att förhålla mig till allt. Man hamnar mellan stolarna och alla accepterar det, men jag kan inte acceptera min tillvaro. Jag orkar inte leva livet så här.

Mycket oklart brev, men allt känns så hopplös. Vad kan jag göra?

BUP svarar:

Hej!

Du skriver om ett svårt problem som tyvärr kan drabba många. Det är ingen tröst men jag ville säga att problemet är känt att "hamna mellan stolarna" inom vården. Nu är det du som drabbas av det. Vad kan du göra, frågar du.

Låt oss ta som utgångspunkt vad du har för stöd och vård idag. Du bor själv efter en långvarig behandling. Det betyder att du har gjort en betydande förbättring och du har förmågan att klara dig själv, som jag antar, med visst stöd. Det är stort! Samtidigt innebär det att du har någon form av kontaktperson eller boendestödjare enligt lagen om stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS) från kommunen. Stämmer det? Jag tar upp denna fråga för kontakten på kommunen kan möjligen också vara till hjälp när du kämpar för att få till exempel träning i sociala sammanhang. Fråga!

Den andra punkten är att du träffar läkare (tyvärr olika men i alla fall) som följer upp ditt psykiska tillstånd och mående. Det är bra och nödvändigt. Jag antar att du träffar läkare inom barnpsykiatrin. Du kan försöka trycka på att läkare förmedlar kontakt till en kurator som stöttar dig i din strävan att hitta möjlighet till social träning. Habiliteringen brukar ha grupper för social träning utformad för personer med autism. Du har detta konkreta behov och det måste Habiliteringen tillgodose helt oavsett om du har några andra problem. Dessa "andra" psykiska problem tas om hand på barnpsykiatrin. Habiliteringen måste göra sin del av jobbet, psykiatrin gör sin del. Det ena utesluter inte det andra, det är det som du måste fortsätta att kämpa för.

Jag vill tillägga att ditt mejl visar att du kan tänka klart, logiskt, strukturerat och du har en god förmåga att formulera dig i skrift. Du har helt säkert även en hel del andra starka sidor som hjälpte dig att komma så långt som du har gjort efter en lång tids sjukdom. Dessa inre krafter kommer att hjälpa dig också i framtiden. Ger inte upp, ta vara på dina egna resurser! Ta kontakt med Autism och aspergerförbundet. Det är en patientorganisation som arbetar för bättre villkor och intressen för personer med autism. Vidare stöd kan du också söka via mejl och chattkontakt på tilia/få-stöd.

Hoppas något av mina råd kommer att hjälpa dig vidare i din kamp för din hälsa och välmående. Människor med olika funktionsnedsättningar har rätt till att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Du har rätten på din sida och även om det ibland känns jobbigt och kräver energi, hopplöst är det inte.


Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta