Kan man ha ADD fast det går bra i skolan?

Jag tror jag har add för på alla test och sånt så stämmer det in på mig, men jag har hört att man ofta är dårlig i skolan när man har add men jag är bra i skolan bara att jag har väldigt svårt att koncentrera mig på tråkiga lektioner det går liksom in i ena örat och ut i det andra, kan man vara bra i skolan bara att det är lite svårt fast man har add?

den andra saken är att jag inte vågar säga till mamma att jag nog har det, men jag vill ju veta om jag har det eller inte!

vad ska jag göra?

Hjääälp

BUP svarar:

Hej!

Visst kan man ha problem med koncentrationen, till och med ha en ADD-diagnos fast det går bra i skolan. Barn och ungdomar med god intelligens kan nå fina resultat för ett rätt så högt pris i energianvändning. Det är alltså inte skolresultatet i sig som avgör om man har denna typ av svårighet eller inte.

Men här finns en del andra frågor att reda ut.

Nu skriver du att du har gjort test som visar att alla symtom stämmer på dig. Jag vet inte var någonstans du gjorde dessa test, om det var på nätet eller någon annanstans, på något annat sätt. 

Men var du än gjorde dessa test så är det så att en neuropsykiatrisk diagnos, som ADD är, aldrig kan sättas enbart utifrån en lista på symtom. (Det gäller för övrigt även de andra psykiatriska diagnoserna.) Det kan man inte göra eftersom symtomen i många olika diagnoser överlappar varandra och kan dessutom förklaras på annat sätt och av andra orsaker än vad man spontant tänker på när man bara utgår från symtomen. Därför behöver man alltid göra en noggrann utredning av en professionell person (psykolog eller läkare). I en sådan utredning analyserar man många andra faktorer i ens liv, till exempel omständigheter i familjen, uppväxthistoria och liknande. Man samlar också in och väger ihop vad föräldrarna har för uppfattning om barnets svårigheter och vad skolan anser. Det kan hända att man ser på barnet med nya ögon som ett resultat av utredningen, kanske ser man mer än vad man sett innan, kanske blir man mer uppmärksam på svårigheterna som man tidigare kanske har missat. Men det händer också att man får en ny förförståelse för barnets svårigheter och kan ge mer stöd som behövs även om utredningen inte leder till en konkret diagnos.

Vad ska du göra nu? Först och främst måste du prata med mamma. Du måste nog förklara för henne att du behöver anstränga dig enormt mycket för att nå dina resultat i skolarbetet. Det kan faktiskt vara så att du behöver mer stödinsatser för att inte tömma all din energi så att du inte orka med något annat. Missförstå mig inte, att koncentrera sig på tråkiga lektioner kräver ansträngning av alla; jag tror inte att det finns barn eller vuxna vars tankar inte springer åt tusen håll när man är uttråkad. Men du är nu orolig för att du kanske har ADD och du har all rätt i världen att reda ut frågan och slippa gå men ständig oro för det. Börja med mamma (eller och pappa), man behöver alltid ha åtminstone en av föräldrarna med i en utredning av AD(H)D. 
Det andra steget är att prata med din lärare (mentor, handledare) i skolan och fråga vad de anser. Förtydliga att du känner det ligger en orimlig stor ansträngning bakom din skolprestation och vilka andra problem/svårigheter du har.
Om ni kommer överens om att du ska genomgå en utredning måste ni ta kontakt med barnläkarmottagning eller BUP. Det är olika på olika ställen var en sådan utredning görs, på vissa ställen görs det delvis i skolan.

Om du vill kan du visa mitt svar för din mamma. Det kan underlätta för dig att förklara och få hjälp. Och glöm inte det heller att om ett barn har svårigheter ska först och främst svårigheterna förstås och barnet ska få hjälp oavsett om det finns en diagnos eller inte. 
Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta