Läser om självmord - är det normalt?

Jag tror inte jag mår särskilt bra. På senaste har jag börjat läsa om självmord, söka på youtube och så på nätet. Är detta normalt? Vad ska jag göra? 

fisken

BUP svarar:

Hej Fisken och tack för ditt brev!

Jag tar fasta på det du skriver först i ditt brev. Att du inte mår bra. Om man mår dåligt och ens tankar allt oftare börjar handla om att inte vilja leva, då är det läge att ta dessa tankar på allvar och söka stöd och hjälp. Jag tycker det är bra att du skriver hit. För även om ditt brev är kort så anar jag en oro över att du ägnar tid åt att läsa om självmord på nätet. Det betyder ju något, eller hur?

Att tänka på döden, eller självmord betyder inte att man kommer att ta sitt liv, så tankarna i sig är inte farliga. Om det upptar mycket tid, så tänker åtminstone jag att det är ett tecken på att något inte är som det ska.

Som sagt: du säger till oss att du inte tror att du mår särskilt bra. Finns det andra tecken på detta, förutom att du läser om självmord? Sover du okej? Hur har du det hemma och med kompisar? I skolan?

Som du ser har jag en massa frågor och jag tror att det skulle vara bra för dig att tillsammans med någon gå igenom hur du hur.

Vad tror du om att tala med någon om detta? Jag föreställer mig att det du läser väcker många frågor, tankar och kanske oro hos dig. Det brukar vara hjälpsamt att dela dessa med någon i stället för att hålla det för sig själv.

Skolkuratorn eller Ungdomsmottagningen tror jag skulle kunna vara bra ställen att börja på.

Det är inte onormalt att tänka på döden i bland, men var inte rädd att söka stöd om detta blir till en allt för tung börda att bära.

Var rädd om dig.