Kan jag få hjälp av er?

Hej jag är en tjej på 15 snart 16 år och behöver hjälp med att sluta skada mig själv och att slut gå på tågrälsen och sen har jag mobbare i skolan som mobbar mig i skolan och på fritiden utanför skolan men det dom säger är bla att jag ska gå och dö så dom slipper mig och sen kallar dom mig ful och tjock och särbarn för jag går i en särklass eftersom jag har diagnoser men sen kallar dom mig för slyna och hora också och jag orkar inte mer de är jobbigt att vakna upp på morgonen när jag ska gå till skolan och må dåligt för vet att när jag kommer till skolan blir jag mobbad sen har jag börjat med att jag inte kan sova på nätterna så jag undrar om jag kan få hjälp av er.

Nathali

BUP svarar:

Hej!

Tack för ditt brev. Vad bra att du skriver till oss om din väldigt besvärliga situation nu när du mår så dåligt. Jag blir ganska upprörd när jag läser ditt brev. Hur kan det komma sig att ingen i skolan ser till att mobbningen upphör? Hur kan det komma sig att detta fortsätter och ingen i skolan uppmärksammar din situation?Du går i en särklass - kanske är det fler än du  som mobbas och behöver hjälp?

 Har du kunnat berätta för dina föräldrar så att de kan hjälpa dig? Om inte tycker jag att du ska göra det för du behöver deras stöd. Skolan har en absolut skyldighet både att utreda och åtgärda mobbning på en skola. Det som du utsätts för är förbjudet och om skolan får kännedom om det måste de se till att du inte blir retad och mobbad.

Så jag tycker att du ska berätta för dina föräldrar om du kan och att ni tillsammans tar kontakt med rektor i skolan och berättar att du mobbas. Du kan ta med dig ditt brev till oss och vårt svar så kanske de förstår bättre vad som pågår och hur dåligt du mår av det. Om du inte kan/vill berätta för dina föräldrar ska du ändå berätta för din klasslärare/mentor och gärna visa ditt brev till oss och vårt svar. Det viktiga är att de ansvariga i skolan får veta hur du mår och att du blir mobbad. Du kan inte själv få detta att upphöra utan det måste skolan göra. 

Men du behöver också hjälp själv för hur du mår. Eftersom du tar risker med ditt liv(gå på tågräls) och självskadar dig kan du och dina föräldrar även söka hjälp på BUP.

Och, lova mig en sak, sluta gå på tågrälsen!Även om de säger att du ska dö så de slipper dig ska du ändå inte gå på tågrälsen. Du ska inte straffa dig själv utan försöka vara snäll mot dig själv även om du mobbas. Och du ska inte heller försöka straffa dem genom att ta ditt liv även om din vrede är befogad. Bättre att prata med någon.

Jag hoppas detta svar hjälper dig lite. Det viktiga är att skolan tar tag i den mobbning av dig som pågår och att de vuxna både hemma och i skolan förstår att du nu behöver deras hjälp på flera sätt.

Lycka till!


Jag citerar lite från Friends hemsida om skolans ansvar och skyldigheter beträffande mobbning:

I skollagen kap. 6 står att inget barn eller elev får bli utsatt för kränkande behandling. Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som kränker ett barn eller elevs värdighet och är det begrepp som används i lagen för kränkningar som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Väldigt viktigt i lagen är att bedömningen av kränkningen ska utgå från den utsattes upplevelse, känner en elev sig kränkt är hen kränkt och då har skolan en skyldighet att agera.

Det råder nolltolerans mot kränkande behandling både mellan elever och från skolpersonal till elever och i skollagen står att det är huvudmannen (ägaren) som ansvarar för att skolan arbetar både målinriktat och förebyggande mot kränkande behandling av elever. Huvudmannen är kommunen för kommunala skolor och styrelsen om det är en fristående verksamhet. Det är Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet som granskar att förskola och skola lever upp till skollagen.

Personal i skolan har anmälningsplikt. Det innebär en skyldighet att en anställd på skolan ska meddela rektorn på skolan så snart man får veta att en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling. Rektor ska i sin tur rapportera detta vidare till huvudmannen.

Skolan har också utredningsplikt. Den innebär att när rektor får kännedom om att en elev upplever sig utsatt så måste skolan ta reda på vad som hänt och varför det uppstått. Därefter ska skolan ta fram åtgärder så att kränkningarna upphör samt arbeta för att kränkningar inte uppkommer i framtiden.

Dessutom har skolan handlingsplikt. Den innebär att skolan är skyldiga att utifrån utredningen som gjorts ta fram åtgärder som gör att kränkningarna upphör både på kort och lång sikt.

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta