Måste föräldrarna få veta vad som sägs

Hej. Jag undrar om föräldrarna måste vara medvetna om vad barnet säger under mötet eller om dom måste få reda på vad barnet säger. Jag som är 17 år men snart fyller 18 trivs inte med tanken om att mina föräldrar får veta saker eller att dom måste vara med under samtal. Därför vågar jag inte ta hjälp även om jag verkligien känner att jag behöver det. 

AmJ

BUP svarar:

Hej!

Tack för din fråga som jag tror många unga undrar över när man överväger att söka hjälp. På BUP har vi tystnadsplikt och grundregeln är att vi inte berättar något om en patient för andra utomstående personer eller myndigheter.

Ibland söker tonåringar på egen hand till BUP. Då vill vi oftast ha kontakt med föräldrarna också, men ibland vill inte den unge det. Lagen säger att vi ska göra en bedömning från fall till fall. Möjligheten att inte kontakta föräldrarna ökar ju äldre tonåringen är.

Även om föräldrarna vet att deras barn går i behandling på BUP, behöver de inte veta allt som sägs under samtalen. Hur man ska hantera detta brukar ungdom, föräldrar och behandlare göra upp tillsammans.

När man kommer till BUP så är det därför vanligt att man anpassar samtalen utifrån ålder och vilket behov man har av att få utrymme att prata enskilt med en behandlare.

Som patient på BUP kan man alltid framföra sin önskan att få tala enskilt med behandlare. Vid enskilt samtal med behandlare så brukar man mer exakt gå igenom hur föräldrarna kan informeras om det man pratat om, om du själv vill det. 

Behandlare på BUP är vana att hantera den här balansgången mellan respekt för den unges integritet och rätt till tystnadsplikt, och å andra sidan föräldrarnas behov och rätt att få den information som de behöver för att kunna utgöra ett bra stöd som föräldrar.

Det finns undantag från tystnadsplikten där det kan uppstå en situation där man måste informera föräldrar för stöd och skydd, till exempel om man som ung har allvarliga tankar eller planer på att skada sig eller att man utsätter sig för andra allvarliga risker.

Om man som barn eller tonåring man utsätts för våld eller någon annan form av övergrepp så måste behandlare på BUP kontakta socialtjänsten så de kan hjälpa till och skydda barnet eller tonåringen eller sätta in annan form av stöd. 

Jag tycker inte du behöver vara orolig för att söka hjälp om du mår dåligt. Grunden är att man skyddar barn och ungas önskan och rätt till tystnadsplikt och att barn och unga ska kunna få den hjälp och behandling som man behöver.

Jag skickar med information om BUP så kan du läsa mer om det.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!


Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta