Frågor om ADHD-utredning

Hej bup!

Jag har letat överallt för svar på det jag undrar men hittar verkligen inte.

Det är så att min psykolog på bumm misstänker att jag kan ha add och jag kanske kommer göra en utredning. Men jag undrar:

Hur lång tid tar en Adhd utredning?

Hur lång kan kön till en utredning vara?

Eller är den kortare för mig då det var bumm som föreslog det?

Måste en skolpersonal vara med i utredningen? (Jag är 15, snart 16)

Om det visar sig att jag har add. Vilka måste veta om min utredning?

(Lärare?, båda vårdnadshavare?)

Add?

BUP svarar:

Hej!

Tack för att skriver till oss med dina frågor. Många unga har liknande frågor som du tar upp och jag ska därför försöka svara på dem.

Det är vanligt att man efter ett vårdbesök eller samtal kommer på flera saker som man inte alls tänkte på att fråga om under själva samtalet. När man går hos en psykolog eller läkare och som föreslår en utredning, eller annan behandling, så kan man alltid kontakta den mottagningen igen för att få svar på sina frågor.

Som jag förstår av ditt brev har du träffat en psykolog på BUMM (Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning) vilket inte är samma sak som BUP (Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning), men både BUMM och BUP kan göra olika utredningar eller fördjupade bedömningar som det också kan kallas.

Hur lång tid en ADHD-utredningar tar beror på flera saker. Dels beror det på om det är en eller flera diagnostiska frågeställningar man kommer titta på i utredningen. Utredningstiden beror också på om det redan finns moment genomförda eller om man söker för första gången, då behövs det mer tid för att kartlägga och bedöma vad problemen kan handla om. 

Flera moment ingår i en ADHD-utredning. Dels ingår en psykologutredning där patienten, alltså barnet eller tonåringen, får träffa en psykolog.  Vanligen handlar det om flera tillfällen som man får genomföra olika tester . Detta för att kunna förstå mer om de svårigheter man söker för men också för att få reda på var man har sina starka sidor.

I en ADHD-utredning ingår också samtal med föräldrarna där man intervjuar dem om barnets utveckling från det man var liten till nutid. Det gör man för att förstå mer om hela utvecklingen och för information om hur problemen har sett ut tidigare samt om det finns andra bakomliggande faktorer som kan ha bidragit till de problem man vill utreda.

I en ADHD-utredning ingår även läkarbedömning för att utesluta andra medicinska eller psykiatriska orsaker till de problem man upplever . 

När man gör en ADHD-utredning vill man även ta del av skolans bild av svårigheterna. I många fall upplever man problem i skolan när misstanke om ADHD väcks.

Det vanliga är att såväl föräldrar som skolan får fylla i olika skattningsformulär. På det viset är det vanliga att någon från skolan är delaktig i din utredning med att GE information. Men skolpersonal har inte samma rätt att FÅ information om dig och din utredning om inte du och dina föräldrar vill det.

Så, för att återkomma till dina frågor om hur lång tid en utredning tar så märker du kanske på mitt svar att det kan variera ganska mycket. Det bästa är alltså att fråga den mottagning som kommer hjälpa dig med utredningen. Samma gäller din fråga om väntetid- som kan skifta mycket beroende på hur många det är som väntar på en utredning samtidigt på den utredande enheten.

Du och dina föräldrar (vårdnadshavare) får information om utredningen och resultatet. OM den enda vårdnadshavaren inte ska informeras måste det finnas särskilda skäl till det och man behöver då ta kontakt med socialtjänsten för hjälp med det beslutet. 

Ofta är det till stor hjälp för en själv om skolan blir informerade om vad man kommer fram till vid en utredning. Syftet är att skolan då bättre kan förstå hur de kan stödja en elev i undervisningen, ibland kan man också få extra stöd och särskilda anpassningar. Men det behöver du och dina föräldrar ge samtycke till, det vill säga att vårdpersonal får informera skolan.

Jag beklagar att det inte gick att ge exakta svar på hur lång tid det tar, men förhoppningsvis så har du fått mer information om vad en utredning innebär och vart du kan vända dig för svar på väntetider m.m.

Lycka till!

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta