Hur går en utredning till?

Hej, jag tror att jag möjligtvis kan ha/har liknande symptom (men inte alla) för add/adhd eller aspergers syndrom. Min fråga är om man behöver/om ni rekomenderar att jag gör en utredning och isåfall behövs en utredning för var för sig och hur bokar jag en tid till utredning.

Saga

BUP svarar:

Hej Saga!

Du ställer en fråga som rör utredning för misstanke om ADD/ADHD och Asperger-många unga skriver till oss med liknande fråga som du, så jag ska försöka svara lite mer utförligt på det.

Problem med koncentration och/eller hyperaktivitet och impulsivitet kan hänga ihop med flera olika saker. Idag har det blivit vanligare att man talar om ADD/ADHD men de problem som förknippas med dessa diagnoser kan som sagt hänga ihop med andra  typer av svårigheter som ge liknande problem.

För att kunna få svar på frågan om man har ADD/ADHD så behöver man därför genomföra en större kartläggning och bedömning som är ganska omfattande.

Om man har stora problem att koncentrera sig så brukar det medföra tydliga svårigheter såväl hemma i ens vardag som i skolan.

Därför brukar ett första steg vara att man börjar prata hemma med sina föräldrar om de problem som uppstår, samt ta upp problemen i skolan med sin lärare och med Elevhälsan, skolsköterska eller skolkurator.

Som första steg brukar skolan då sätta in stöd och hjälp i skolan och en del märker då att problemen minskar och blir lättare att hantera.

Om det stöd man prövat via skolan visar sig vara otillräckligt så kan familjen (du och dina föräldrar) och skolan tillsammans bestämma om man ser behov av att gå vidare med en utredning för att förstå mer om vilket stöd man behöver.

Elevhälsan brukar då vägleda en till rätt instans då det kan vara olika mottagningar som hjälper barn och ungdomar med utredning, bland annat beroende på vart man bor.

Ofta fungerar det på samma vis när man har önskan om att få hjälp att utreda om man har Aspergers syndrom, eller AST(autismspektrumtillstånd) som det också kan kallas. Vid AST så har man svårigheter i socialt samspel och i kontakten med andra, ofta i kombination med speciella rutiner eller kanske tvångsmässiga beteenden.

Även problem i sociala situationer och sammanhang samt problem med olika tvång kan också hänga ihop med helt andra problem än AST. Därför behöver man även vid  misstanke om Aspergers syndrom/AST genomföra en mer omfattande kartläggning och bedömning.

Det vanliga är att man undersöker båda frågeställningarna samtidigt om man misstänker att problemen kan eventuellt hänga ihop med såväl ADD/ADHD och AST.

När man utreder om man kan ha problem som vid ADD/ADHD eller AST så tittar man på hur hela utvecklingen har varit, från det man föds och fram till nutid.

Föräldrarna behöver därför vara med och svara på olika frågor, ofta flera tillfällen. Föräldrar och skolpersonal får fylla i olika frågeformulär. Barnet eller ungdomen får träffa en psykolog, ofta flera tillfällen och göra olika uppgifter och svara på olika frågor som en del av en psykologutredning. Man får även träffa en läkare.

Ibland görs de här utredningarna på en BUP mottagning och ibland på en annan enhet.

Börja med att ta upp dina funderingar med skolsköterskan eller skolkuratorn, så brukar de kunna svara på hur ni ska gå vidare i just ditt fall.

Lycka till!

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta