Varför kan man inte läsa sina journalen på nätet?

Varför kan man inte läsa sina journaler på internet? Som man kan göra på 1177 om man till exempel varit på vårdcentralen. 

Så komplicerat att behöva skicka in en lapp, för att sedan betala för att få de utskriva och hemskickade. 

Eller kan man på något sätt få journalerna på mail?

BUP svarar:

Hej!

Din fråga är viktig, aktuell och helt befogad. Varför kan man inte läsa sin BUP-journal på nätet, så som man kan göra efter besök på vårdcentralen (på 1177).

Faktum är att även BUP arbetar med denna möjlighet. Men uppgiften är mycket mer komplicerad än i den vanliga medicinska vården. Dels handlar det om barn - det vill säga minderåriga.

Vissa tonåringar skulle inte vara så glada om deras vårdnadshavare skulle ha tillgång till vad de sa på BUP.  Å andra sidan är det också en komplicerad juridisk fråga hur man skulle kunna begränsa en vårdnadshavares rätt till att ta del av sitt barns journal.

Ytterligare problem är att inte alla barn kan hantera uppgifter som står i journalen. Alltså man måste grundligt tänka genom konsekvenserna av att barn/unga beroende på åldern, inte nödvändigtvis är tillräckligt mogna att ens i en vuxens närvaro, ta del av journaltexten.

Det här är bara en liten illustration av vilka avvägningar man behöver göra. Detta tar tid. 

Man arbetar med dessa svåra frågor, men när det kan bli aktuellt och i vilken form och med vilka eventuella begränsningar journalerna blir tillgängliga på nätet, kan man i nuläget tyvärr inte svara på.

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta