Vårdgaranti

BUP erbjuder vårdgaranti på samma sätt som övrig specialistvård inom Region Stockholm.

Tecknad bild av ung och vuxen som står och pratar

Vårdgaranti

Om du bedöms behöva hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin ska vi enligt vårdgarantin erbjuda ett första besök hos oss inom 30 dagar från det datum då du först sökte vård. Om vi inte kan uppfylla vårdgarantin är vi skyldiga att ge information och erbjuda hjälp med att söka vård hos annan vårdgivare.

Om det bedöms vara akuta behov så erbjuds du tid snarast, oftast inom 24 timmar.

Vårdgarantin säger också att en behandling ska starta senast 90 dagar efter beslut.

Senast ändrad 2021-04-06