Vård i rimlig tid

BUP Stockholm följer Region Stockholms riktlinjer kring medicinsk prioritering och vårdtider.

Tecknad bild av ung och vuxen som står och pratar

Vård i rimlig tid

Vi eftersträvar att ge dig som patient en så snabb tid för bedömning som möjligt utifrån vår medicinska prioritering. Om vi bedömer att du efter ditt första besök hos oss behöver en fördjupad bedömning, ska den också ske inom en rimlig tid därefter.

Du kan läsa mer om vilka riktlinjer som gäller inom Stockholms län på 1177.se.

Om det bedöms röra sig om akuta behov så erbjuds du tid snarast, oftast inom 24 timmar.

Senast ändrad 2021-10-01